top of page
אמנות תקווה

ציורים מעוררי תקווה

על פי הרמב"ם כל מי שיש לו מרה שחורה ילך לראות את הצורות הנאות - ציורים 

מתוך הסידרה: "הכול צפוי והרשות נתונה - הכאוס על רקע מתמטי"*

לכבוד יום השואה והגבורה קישור לציור השקפתי על מרד גטו וורשה

שם הצייר: עפר אלוני, אקריליק על בד, תחום בשני מלבני זהב* (גודל 132 על 42 ס"מ) 

*יחס זהב "הפרופורציה האלוהית"– היחס האופטימאלי בין הרוחב לאורך  התגלה על ידי אחד מתלמידיו של פיתגורס היחס  תואר בספרו של אוקלידס "יסודות", לפני כ-2,300 שנים.

 

1.jpg
8.jpg חדש-בריאה יצירה מלבן זהב  מתוקן.jp

1.בריאה, יצירה ועשייה

8.jpg חדש-בריאה יצירה מלבן זהב  מתוקן.jp

בריאה היכולת האלוהית בלבד, יצירה מלשון צורה ועשייה – הצבע החיצון (ע"פ הגאון מווילנה) מה מיוחד בציור? דימיונו של האדם לאלוהים זה בכוח היצירה שלו (הרב סולוביצ'יק) הציור יעורר אותך ליצירה!

2.משהו על מידת הגאווה

6.jpg סוס ורוכבו ירה בים.jpg

משהו על מידת הגאווה והרבה על החיים... ע"פ" סוס ורוכבו רמה בים") שירת הים) מוסיף לו גאווה על גאותו ונותן לו עוד מעלה כדי להגדיל נפילתו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא (ע"פ הכלי יקר) האלוהים הרכיב את המצרי – סמל לגאווה על הסוס – המייצג את הגאווה ואת התמהיל הזה   הוא ירה למקום הכי גאה שניתן לתאר... ומשם ריסק להם ת'צורה, משל למלך שחשק להפיל בן כפר, אך נפילתו ממעמדו לא תכאב, מה עשה אותו המלך? העלה את הבן כפר לדרגת שר נחשב ומשם הפילו... 

3.בראשית, כי כל יום זאת בריאה חדשה, שלעולם לא הייתה...