top of page
התקווה  היא המניע עמוד השחר פרסום .jpg
amud ashahar 9new.png

קיצור תולדות התנועה כי מטוס שלא ממריא נופל

המטרה: שיתוף העוברים ושבים בריקוד משתף עם תוכן, קבלי, פילוסופי והיסטורי אל התקווה...

הדרך: הצבת עמוד שחור בעל ארבעת צלעות, בכל צלע תוכן משתנה, בחזית העמוד רקדנים הסוחפים את הציבור בריקוד משותף ע"פ קצב המשתנה בהתאמה לתכנים. לפרויקט מלווה דף עם הסבר פשוט על ארבעת השלבים, שיעוררו את הציבור מתרדמת ההרגל.

מונחי יסוד של התנועה, שסביבם הציבור ירקוד:


1. תוהו ובוהו – בתורה ע"פ רש"י, האדם תוהה ובוהה בשעה שהוא רואה חומר ללא צורה, "היולי" בפי הפילוסופים


2. החומר משתוקק לצורה- בפילוסופיה ובמדע, מאז בראשית, החומר משתוקק לצורתו, במדע – החלקיק האלוהי


3. האדם השתוקק לצורה- בהיסטוריה, במהפכה הצרפתית – בחברתי , מרד גטו וורשה – באישי


4. בעכשווי - השאלה מה המניע? א. כסף ב. האישה - המוזה ג. זהב ד. תקווה ה. השאלה כמניע


"עמוד השחר" הוא מוצר הנועד למוסדות ציבור, מועדונים, או פסטיבלים, הרוצים להזכיר תכנים הנוגעים לערכי האחדות ע"י ההכרה במניע שמשתף, סביב העמוד בד בבד עם הטמעת תכנים הנוגעים לתנועה שהיא היא היסוד... 

faster-dance.gif
נסיון
תוהו.png
adam.jpg

1

2

3

menia.png

4

options-stand.jpg
חומר.jpg
mered.jpg

"עמוד השחר" כי התקווה בוקעת בדווקא מהשחור משחור של הלילה האפל

bottom of page