top of page
-בליכתבHakavלוגו נגטיב רומסים את צלב הקר

שואה - גם במקום האפל בהיסטוריה, היו שמצאו תקווה והדוגמא הבולטת היא מרד גטו וורשה  - המרד האזרחי הראשון בעולם כנגד הנאצים, שדודתי שרנקה עוררה את המרד ומציאתי בנושא פתחה לי צהר להבנה למה עסקתי בתקווה  ככלי שיווקי, שנים רבות לפני המציאה האמורה, אז אם אתם בנויים למסע היסטורי, השקפתי, אתם מוזמנים

 

עפר - קרוי על שם דודתו שרנקה (בפולנית - Sarenka = עפרה) מורדת גטו ורשה, שבגיל 22 מסרה את ילדתה- מאיה, שלא נמצאה עד היום ונכנסה מרצונה לגטו הנצור, כדי לחבור לחבריה שמרדו בנאצים וללחום יחד איתם בשם ולעבר התקווה...  

heb.jpg