top of page

משהו עלי והרבה עליכם...

מעורר את התקווה באישי, חברתי, שיווקי ומדיני לזכר שרנקה דודתי וחבריה שמצאו תקווה במקום האפל בהיסטוריה - מלחמת עולם ה-II

לוגו-שמאל ללא כותרת-2.jpg

לפני עשרות בשנים, התחלתי את דרכי האמנותית בנעורי כצייר שצייר קווי אופק, כביטוי לתקווה, לאחר שחרורי כחובש קרבי, מצאתי את עצמי משנת 1993 במשך 9 שנים כמנהל מותג,  שיווק והפקה של - "הקו אופ ליין" - קטלוג מוצרים שהכיל כ-200 חברות מזון ואלפי מוצרי צריכה, שאותם ריכזתי ומיקדתי בקטלוג שנתי של הקו אופ הרבוע הכחול, שבעזרתו הציבור יכול היה להזמין טלפונית והמחשב את אלפי מוצרי הצריכה, זאת הייתה פריצת דרך בזמנו. 

נסיוני כמורה ומרצה

יצרתי את החוג בהבנת הנמצא, המטרה - "יצירת מודעות לתקווה כהליך מכוון למטרה" (ניו יורק טיימס)

הדרך - הקו האישי לעבר התקווה המשותפת הכלים - סיפור היסטורי על החיבור החברתי שיצר מרד גטו וורשהיש הנחת היסוד של החוג הרב תחומי - ללמוד את הנחת היסוד ואת השורש תחילה, בגלל ריבוי הפרטים. החיים המקיפים אותנו מורכבים מפרטים מרובים העלולים לבלבל ולעייף, בריבויים את המתבונן. לכן, עלינו לגלות תחילה את אמיתות היסוד של המציאות, כדי שאלה ישמשו לנו כלי עבודה בהבנת הנמצא במסע של החיים, לדוגמא: כל מיליוני הגוונים בנויים סה"כ משלושה צבעי יסוד. משותפת ...
כשנטמיע בתוכנו את התובנה של הפרספקטיבה של החיים, נוכל לרכז את מהלכינו בצעידה
ממוקדת לעבר יעדנו ... החוג בא להזכיר ולעורר בך, את הכוחות היצירתיים הרדומים שלך ולאחד אותנו למטרה

דוגמא למבחן אמריקאי בהבנת הנמצא רוצה ציון למייל שלך?

1. מה ההגדרה של מהות א. דרך חיים ב. יצירה ג. שורש ד. תפיסת עולם
2. מה מהות האדם א. עוצמתו ב. כוחו ג. ליבו ד. שיכלו
3. מה המהות של טיפת מים א. קרה ב. לחה ג. שקופה ד. יפה
4. מה מהות העולם א. אור ב. חושך ג. זריחה ד. שקיעה
5. למה צריך ללמוד על המהות בכל דבר א. כי זה ממקד ב. לא צריך ג. זה מבלבל ד. כל התשובות נכונות
6. במהות, כמה סוגי טעויות יש בעולם א. אחת ב. שתיים ג. הרבה ד. מיליונים

7. כמה צבעי יסוד יש  א. חמישה ב. שלושה ג. אינסוף ד. עשרה
8. מהי יצירה  א. דרך חיים ב. תפיסת עולם ג. מלשון צורה ד. ציור וצבע
9. מהי עשייה  א. החיצוניות של היצירה ב. החלק החשוב ג. ביאה ד. טורח
10. מה מהות העולם  א. מדהים ב. גודלו ג. נעלם ד. חברה וכלכלה
11. איך מגשרים בין נדירות לכלל א. כופים דעת ב. מבליטים נדירות ג. בשכנוע ד. בהתאמה אישית
12. מהי תקווה א. צורך נפשי שלא ניתן למימוש פיזי ב. כל אדם וטעמו ג. בית ד. לדעת

13. למה יש לצייר על רקע שחור א. הנחה לא נכונה ב. כי הייסוד של העולם הוא חושך ג. זה לא משנה

נסיוני השיווקי

נסיוני הנרחב עם מאות חברות ברקע, בשעה ששימשתי תשע שנים היזם המשווק, המעצב והמפיק של הקואופ הריבוע הכחול תחת ניהולי, פתח לי את הדרך לתפיסת עולם, שבאה לידי ביטוי: א. בסדרת כתבות שהקדיש לי, סבר פלוצקר  "שיווק בעל פני אנוש" בהמלצות אנשי שם וכן עשיתי תוכיח לחברות מסחריות שקיבלו ממני שרותי מיתוג, קופירייט, עיצוב והפקה, כולל תערוכות מסחריות בארץ ובעולם.


סגירת מעגל או פתיחתו? 
הימים עברו (זאת דרכם:) כשלפתע מבלי משים, כשאבי ראובן אלוני ז"ל, עבר דירה בת"א, כשלפתע נמצאה קופסא ממלחמת העולם השניה, ובשנתנה הסבר בסרט של החיים ל
סופר בעקבות גורלו ולמה ציירתי  קווי אופק כביטוי לתקווה בנעורי ומה הניע אותי להטמיע תקווה בחברות מסחריות ומכאן נבעה השאלה מה הקשר שבין קו האופק לתקווה?  את המענה לשאלות אלו תוכלו למצוא במיני מוזיאון שהקמתי  בימיים אלו עם אסיה נוביקוב,  "שואה או תקווה"  אתם מוזמנים....

ההסבר למה שנמצא בקופסא ממלחמת עולם השנייה

"כנראה ששום דבר לא מקרי והכל צפוי והרשות נתונה" פסק לי אדם חכם שהציב לי מראה מול העובדה שנמצאה בקופסא  ש"אני" קרוי ע"ש שרנקה (עפרה בפולנית) שמצאה תקווה במקום האפל בהיסטוריה ועוררה את מרד גטו וורשה, כשם שעוררתי את המושג תקווה עוד משחר נעוריי  ביצירותי האמנותיות והשיווקיות, כי אדם בלי תקווה נחשב למת (בכל השפות בעולם). 

מטרת האתר

לעורר את התקווה כמניע להלך ההולך מחסרון להשלמה באישי, חברתי, שיווקי ומדיני...אז אתם באים? 

עפר צילום חזק.jpg

איך מעוררים ולעבר התקווה

עפר ע"ש שרנקה (עפרה בפולנית) מעוררת ומורדת גטו וורשה

פילוסוף שטחי, סופר (דולרים), מצייר צורות, מעצב על ותת

(הבדיחות שהכי מצחיקות אותי הן הבדיחות כשאני צוחק על עצמי, תנסו את זה).

המלצה סבר פלוצקר כריכה אחורית.jpg
טקסט-כריכה אחורית.jpg

כריכה אחורית של ספרי "הקו א-ל התקווה" המעידה על תפיסת עולמי ואת תוכן יצירותי ועשייתי

haKav_Hebrew-pages66 (2).jpg

רשימת פרויקטים שכתבתי, יצרתי ובצעתי 

bottom of page