top of page
המקורות היהודיים למרד גטו וורשה – המרד של אנשי הלב
(היהודים - כאיש אחד בלב אחד) באנשי השכל (הנאצים - הפיתרון הסופי) 

                 
א. סור מרע - מהתפיסה הפוליטית הצרה
הוכחה: שני סרטונים שלפיהם לא הייתה פוליטיקה במרד גטו וורשה מפי גדול חוקרי השואה בעולם שהיה עד שם.
חפשו שתי כותרות אלו ביוטיוב:
 
תמלול 1: ישראל גוטמן: אני יגיד לך דבר יותר חשוב שבשומר הצעיר הייתה קיימת דעה
 ולא רק דעה אלא החלטה שלא עוסקים בעניינים פוליטיים במקום עפר אלוני: יפה מאד גוטמן: שאין דבר כזה  מתכוננים לקראת יציאה עפר: רק חברות גוטמן: זה שלומדים דברים ומאמינים בהם זה אישי בעד שיוצאים ל עפר: זה חשוב מאד גוטמן: ואלה הפכו להיות לאירגוני הלחימה
תמלול 2: שיחה בין פרופ' ישראל גוטמן ועפר אלוני פרופ' ישראל גוטמן:
"הדבר החשוב ביותר (להבנת המרד) הוא שגם בדרור וגם בשומר הצעיר,
אלה שהיו ראשי התנועות, והם בעצם קבעו את הדבר שזה התבטא כך, היו
אנשים מועטים אבל בעלי השפעה יסודית, שעזבו יחד עם אחרים את פולין
בתחילה, כדי לא ליפול לידי הנאצים, והם הגיעו לצד הסובייטי אבל החליטו
כאשר עבר זמן מסוים, הם הבינו שהצעירים האלה (שנשארו לבד בגטו וורשה)
שאני זוכר, מה עשינו? הסתובבנו, וקראנו ספרים, ושיחקנו ב.. לא הייתה לנו,
לא היה לנו כוח והתארגנות המחייבת מבחינה זאת, כאשר הם החליטו בזה,
הם גם ידעו לצאת ארצה". פרופ' גוטמן: "תראה, זה דבר חשוב מאוד, אבל רוצה להגיד לך הם יצאו בלי שמישהו ידע על זה, אלה שאני מדבר עליהם. הם עזבו ועברו את הגבול בלי זה שידעו על כך (החניכים שנשארו לבד בגטו), והם הגיעו ארצה, אה, הם
הגיעו לפולין, לוורשה, וכאן (אלו שחזרו לגטו) התחילו לארגן את התנועות".
תמלול 3: דיאלוג בין ישראל גוטמן גוטמן ועפר שרנקה
עפר: "אני חושב שיש רק נקודה אחת שאליה צריך למקד את לימוד השואה, והמרד זה הלילה הזה שאתם נפגשתם".
עפר: זאת נקודת חיבור הזאת אני חושב שזה מעמד הר סיני".
פרופ' גוטמן: כן, נכון (מעמד הר סיני)".
פרופ' גוטמן: "אני הייתי בדברים שהם (השואה, הגטו החיבור)
שאפילו לא חושבים עליהם (על החיבור במרד לא מוסרים עליהם שהם היו
(כלומר מצנזרים), ובשבילי הם דבר שהם חלק מאישיותי חלק שנותן לי
הוראה כיצד לקדם דברים".
לסיכום, אלו שטוענים שהיו שם מפלגות (למרות שהמנהיגים עזבו) - זהו ניסיון לזרוע פירוד ולפספס את תעצומת הנפש הגדולה ביותר בהיסטוריה של מלחמת העולם השנייה. לראייה, מצאו בחפירות במילא 18 בונקר המפקדה קטעי ספרים מה"אורח החיים הקדוש" ולא מצע מפלגתי כזה או אחר.
תוסיפו לעובדות אלו את השאלות הבאות:

 

א. מדוע מרד גטו וורשה היה המרד האזרחי הראשון בעולם - למרות
שהנאצים כבשו כ-20 מדינות?
ב. איך ייתכן שהרמב"ן שחי לפני 750 שנה ניבא על המרד הנדיר היהודי?
ג. איך ייתכן שהכלי יקר ידע כבר במאה ה-17 שהנשק של היהודים זה
החיבור בלב ולא כלי זין שהיו ברשות היהודים? איך רש"י ידע שתמיד
ימרדו נשים?
א. הרמב"ן שחי לפני כ-750 שנה מנבא בפירושו על הפס "ביד רמה" שתמיד
כשהיהודים יעלו לארץ ישראל מהגולה תמיד ביד רמה ולא כעבד הנס מפני
רבו ואם רק היהודים מרדו כדברי גוטמן, אין לך "יד רמה גדולה מזאת
מזאת".
ב. גם הכלי יקר שחי במאה ה-17 - על הפס "חמושים עלו בנ"י ממצרים" - מציין
שבני ישראל היו עבדים שלא ידעו לאחוז בנשק, אלא "חמושים בחמישה חומשי
תורה", כי כל חיבור בלב של יהודים אפילו לפני מתן תורה זה מעמד הר
סיני. כנ"ל חוו מורדי גטו וורשה.
ראייה נוספת: "אמר רבא אע"פ כן הדר קבלוה בימי אחשוורוש דכתיב קיימו
וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר" (מגילה). "קבלת התורה שקיבלו עליהם
ישראל בימי אחשוורוש הייתה בדרגה גבוהה יותר מאשר קבלת התורה בהר
סיני...”. בימי אחשוורוש הגיעו (עם ישראל) לאחדות שלמה ומוחלטת ע"י
הסכנה האיומה שריחפה על ראש כולם. "להשמיד להרוג ולאבד" כי בשעת
הסכנה נשכחים ומתבטלים כל ההקפדות שיש בין אדם לחברו, ומחשבת כל
אחד נתונה לכלל כולו, והיא היא שעת האחדות הגמורה, ושעת הכושר
לקבלת התורה בשלימות ("שיחות מוסר" הרב חיים ליב שמואלביץ זצק"ל ראש
ישיבת מיר)" ובשואה הייתה שעת שמד לפי כל השיטות.
מכאן ששרנקה הייתה נורמלית בהקריבה את עצמה ואת בתה למען כלל
ישראל וכן אותם מורדי גטו וורשה. רק חבל מאוד שלא התייחסנו לרשימת
שמותיהם עד כה משום הכרת הטוב. לסיכום הנקודה החשובה ביותר: בכל גלות שהיא בחינת יער חשוך הקב"הבורא את איילת השחר של אותה הגלות. החל מ: 1. מהמיילדות העבריות שפרה ופועה שמרדו בפרעה. דרך 2. יעל וסיסרא 3. אסתר המלכה נגד מלכות אחשוורוש. 4. נשות חנוכה שמרדו ראשונות במלכות יוון.
רש"י: "יש לנשים חלק מיוחד בנס, ולכן נהגו שהנשים לא יעשו מלאכה בזמן
שהנרות דולקים". 5. וכלה ברחל לאה שרנקה שמרדה בנאצים (איילה בפולנית)
והייתה איילת השחר של השואה, שהרי עוררה את מרד גטו וורשה.
אז אם אתם רוצים לחשוף את "ובהיכלו אומר כבוד" של הקב"ה, הנובע
מפרסום "יחולל אילות (השחר)"  אתם מוזמנים להיחשף* לסיפורה של רחל
לאה שרנקה, שעקדה את עצמה ואת בתה מאיה לשם שליחותה.
לסיכום היסודות היהודיים – החיבור ללב, המובאים כאן למהלכים היסטוריים
החל מיציאת מצרים (בלי נשק כאמור, אך ביד רמה) לעם השואף לחרות
(להבדיל מעמים עם מנטליות של עבדים וכן) ושבראשן תמיד אישה – אילת
השחר, הם ההוכחה הניצחת שמרד גטו וורשה ניזון מהיהדות – האחדות
וכשהיא התרחשה – אז בד בבד התחולל המרד ולא בעזרת פלגנות פוליטית
(אי"ל ואצ"י) שע"פ גוטמן לא הייתה מציאות כזאת. צפו ב"המרד בגטו וורשה
 

 

 

נבדל (דקה 27) "הוא לא היה מרד של קבוצות המורדים אלא של כל יהודי
וורשה"

 

אז לקחת סיפור כ"כ חשוב שעשוי לעזור לחוסנה של אחדותינו ולפרוט אותו

לפרוטות פוליטיות קטנות, זאת יהדנות...

 

עפר ע"ש שרנקה

bottom of page