top of page

מיני מוזיאון שואה או תקווה

ע"ש שרנקה רחל לאה

-בליכתבHakavלוגו נגטיב רומסים את צלב הקר

ריכוז הארועים במיני מוזיאון שואה או תקווה

בכל חידה בלשית ישנה נקודת אחיזה הנוגעת לסיפור, הזמן, המקום, התיעוד ומי הנפשות הפועלות בפועל.


א. הסיפור והזמן: בינואר 1942 נמסרה מאיה ע"י אמה, שרנקה רחל לאה זילברברג קופיטו, לבית לילדים עזובים תחת השם ידוויגה סוגאק, כדי שאמא שרנקה רחל לאה תחזור לגטו הנצור בנאצים לשתי מטרות על א. להעיד על הרצח השיטתי של כל יהודי וילנה ב. לעורר את המרד האזרחי הראשון בעולם נגד הנאצים - מרד גטו וורשה.


ב. המקום: יער פונאר ליד ווילנה וגטו וורשה.


ג. התיעוד: העדים, תעודת הלידה של מאיה מוילנה, הצילומים והמכתבים ששלחה שרנקה לאחותה, רות; כעשרה ספרים החל  משנת 1946; הפסל המפורסם בעולם "בדמיי חיי" המצוי בוורשה והעתקו ביד ושם שנוצר בהשראה של הצילום של מרדכי אנילביץ' עם שרנקה; כתבות במוספים ובעתונים. 


ד. הנפשות הפועלות: שרנקה - האמא של מאיה הנעדרת, חייקה גרוסמן נערת השליח שהבריחה חזרה את שרנקה לגטו וורשה מווילנה.

העדים שזכרו את שרנקה:

עליזה ויטיס שומרון העדה שחיה כיום בקיבוץ בצפון הארץ ואף כתבה ספר בנושא "נעורים באש". 

פרופ' מתיתיהו מינץ  ז"ל  הכיר את שרנקה ואחותה רות מוורשה. 

פרופ' ישראל גוטמן  ז"ל  גדול חוקרי השואה בעולם, ממקימי יד ושם.

הרמזים והכלים שיקבלו מבקרי המיני מוזיאון לפתרון החידה: 
א. פייסבוק של העדה עליזה ויטיס שומרון

ב. תעודת הלידה של מאיה מווילנה.
ג. תיעוד בלעדי בעולם הנוגע למרד גטו וורשה

ד. ריכוז של כעשרה ספרים החל משנת 1946
ה. האנדרטה המפורסמת בעולם "בדמיי חיי" המצוי בוורשה והעתקו ביד ושם (בצילום למטה)
ו. המצבה ששם חקוק שמה של שרנקה – רחל זילברברג בבונקר המפקדה ברח' מילא 18 וורשה
ז. בהקלדה "רחל לאה שרנקה זילברברג" באינטרנט תחשפו לויקפדיה, סרטונים ביוטיוב ולכתבות רבות.

"משחק החידה הבלשית היסטורית, איפה מאיה"?

1

יהודה נטו מילא 18 עם שרנקה חדש אנגלית עב
עפר אנדרטה פסל .jpg

רמז 6 - המצבה ברח' מילא 18 וורשה, בונקר המפקדה של מורדי גטו וורשה, במצבה מצויינים 51 לוחמים, מתוכן 22 מורדות, הגרעין הקשה של המרד האזרחי הראשון בעולם כנגד הנאצים, בין השמות, מרדכי אנילביץ', מירה פוכרר  ורחל זילברברג (שרנקה). הבומקר נבנה ב1943 ע"י מבריחים מהעולם התחתון,  המקום  הוא