top of page

סיפורו של הפסל מתחיל בשנת 1948 כשרות אלוני (אימי) נותנת לפסל נתן רפפורט צילום נדיר של מרדכי אנילביץ עם אחותה שרנקה (דודתי) והפסל בעזרת צילום זה מתעורר ומקבל השראה לפסל "בדמיך חיי" 

עפר אנדרטה פסל .jpg
לינק מחנות

מאמר - פוקוס על האנדרטה בדמי חיי בוורשה