top of page

סיפורו של הפסל מתחיל בשנת 1948 כשרות אלוני (אימי) נותנת לפסל נתן רפפורט צילום נדיר של מרדכי אנילביץ עם אחותה שרנקה (דודתי) והפסל בעזרת צילום זה מתעורר ומקבל השראה לפסל "בדמיך חיי" 

עפר אנדרטה פסל .jpg
לינק מחנות

מאמר - פוקוס על האנדרטה בדמי חיי בוורשה

יד ושם וורשה השיגעון החדש.jpg
אסיה השיגעון החדש.jpg

את הצילום יש לשלוח ל code2hope@gmail.com ונפרסמו, השולחים יקבלו את הסיפרון "הסר שטן" 

sculpture
3 אנדרטה בוורשה יד שמאל פסל בדמיי חיי  ע
הזמנה אחור.png
bottom of page