המניע

או

להפעלה

היסטוריה

משפטים "קצרים ולווריד" מעפר ע"ש שרנקה (עפרה בפולנית) מעוררת מרד גטו וורשה...

מוצרים נבחרים