משפטים "קצרים ולווריד" מעפר ע"ש שרנקה (עפרה בפולנית) מעוררת מרד גטו ורשה

מעורר יותר מהחידוש, בשיטת הרמח״ל

ו

המניע

עפר ע״ש שרנקה אלוני

לא באתי לחדש דבר אלא להזכירך והזיכרון

א

היסטוריה

...הזמן הוא ההסתר של הנצח