משפטים "קצרים ולווריד" מעפר ע"ש שרנקה (עפרה בפולנית) מעוררת מרד גטו ורשה

ו

עפר שרנקה אלוני

והזיכרון מעורר יותר מהחידוש...

א

לא באתי לחדש דבר אלא להזכירך

...הזמן הוא ההסתר של הנצח