חתימה 1.jpg

עפר ע״ש שרנקה אלוני

המניע

או

היסטוריה

משפטים "קצרים ולווריד" מעפר ע"ש שרנקה (עפרה בפולנית) מעוררת מרד גטו וורשה...

מוצרים נבחרים