top of page

"קטלוג דינמי" מעורר ולא משעמם...

פולדר לסלון האווירי 2.jpg

משנת 1992 אני יוצר קטלוגים הדורשים את מציאת "שביל הזהב" בין הפרקטיקה לעיצוב אמנותי, בדיוק כמו מבנה האדם הבנוי משתי קצוות, נשמה וגוף ו/או אז מתרחשת ההזדהות של המשתמש בקטלוג.

בעבודתי כמעצב ומשווק, חשוב לי לשלב היבטים אנושיים בפרסומים השונים. לכן אני מקפיד לעצב ולשווק מוצרי חברות על ידי הטמעה של אלמנטים אמנותיים כדי שהשדר לצרכן לא יהיה רק מסר של כסף, עצמה וכוחניות, היוצרים התנגדות טבעית לעצם הקניה. האלמנט האמנותי נעדר התכלית המעשית, מביא לעיצוב ערך מוסף, היכול לבוא לידי ביטוי באמצעים של נגיעת מכחול, או נזילת צבע ולא צריך יותר מזה כדי שהמסר של "הנשמה" יעבור.

קטלוג מוצרים עם כריכה דינמית שתניע לפעולה ולשמירת היצירה  

שם העבודה: פולדר - לסלון האוירי בלבורז'ה, צרפת 99, שם הלקוח: Aero Maoz

שם העבודה: קטלוג מוצרים - משניים (שני עמודים) יוצא אחד, שם הלקוח: כרמל מזרחי

IMG_20200721_141652.jpg

הקטלוג של כרמל מזרחי בעיצובו של עפר אלוני.  מה הסיפור שלו ?

קטלוג 8.jpg

כשזה בלב שלה, בראש שלו, עם מכנה משותף של יין טוב באמצע, נוצרת מציאות חדשה שבאה לידי ביטוי בפגישה ובפתיחת הקטלוג (בתמונה ממול, הקטלוג לאחר פתיחתו, יוצר במרכזו דמות מופשטת). חברת כרמל מזרחי הוציאה קטלוג מוצרים שזכה בזכות עיצבו לחשיפה ברשת ידיעות אחרונות. הקוראים התבקשו להציג את הסיפור העומד לדעתם אחרי עיצוב הכריכה. שלל המכתבי כלל אלפי תגובות, מתוכם פורסמו סיפורים נבחרים.