הנחות היסוד שלי בפילוסופיה אישית חברתית

עודכן: 26 ביולי 2020


עיצוב פנים עם פנימיות שעיצבתי ברחובות, לסטודיו בר ולא רק...


הנחת יסוד יש ללמוד את הנחת היסוד ואת השורש תחילה בגלל ריבוי הפרטים. החיים המקיפים אותנו מורכבים מפרטים מרובים העלולים לבלבל בריבויים את המתבונן. לכן, עלינו לגלות תחילה את אמיתות היסוד של המציאות, כדי שאלה ישמשו לנו כלי עבודה בהבנת הנמצא במסע של החיים, לדוגמא: כל צבעי הקשת בנויים סה"כ משלושה צבעי יסוד. כשנטמיע בתוכנו את התובנה של הפרספקטיבה של החיים, נוכל לרכז את מהלכינו בצעידה ממוקדת לעבר יעד חיינו לעבר התקווה שהיא צורך קיומי שלא ניתן למימוש, כי תמיד אנחנו בדרך אל... 1. תפיסת חיי וחייכם

"לכל אדם יש ייחודיות האמורה להשתלב עם הכלל"


האדם משחר בריאתו נע בין הקצוות של בדידות וחברה ועליו לממש את ייחודו בלכתו על שביל הזהב, כחלק מהכלל... כתבתי בנושא: הנזיר שקנה פרארי 2. תפיסתי החברתית "הרוחניות שלך זאת הגשמיות של חברך"

הכלכלה לא נשענת על משאב חומרי רק על אמון חברתי (הנפילה האחרונה של הכלכלה העולמית נבעה מחוסר אמון) כתבתי בנושא: התשובה לכלכלה הישראלית ובכלל