top of page

היבול היצירתי שלי מהימים האחרונים גיר על רקע שחור A3 גודל- 42 / 29.7 ס"מ

Updated: Oct 12, 2020
ציורים מעוררי תקווה, כי אדם בלי תקווה נחשב למת עכשיו במבצע: ב 500 ש"ח ליח'יד
הדרך לחור השחור

נקודת המפגש שבין הצבעים הקרים לחמיםהביטוי המוחשי לאלוהים אי שם מצוי האחד הנעלם שממנו הכל נובע ואליו הכל זורם, כי כל דבר חוזר לשורשו - "כל הנחלים הולכים אל הים" כי מהים מוצאם... 


הביטוי המוחשי לאלוהים אי שם מצוי האחד הנעלם שממנו הכל נובע ואליו הכל זורם, כי כל דבר חוזר לשורשו - "כל הנחלים הולכים אל הים" כי מהים מוצאם... 


הביטוי המוחשי לאלוהים אי שם מצוי האחד הנעלם שממנו הכל נובע ואליו הכל זורם, כי כל דבר חוזר לשורשו - "כל הנחלים הולכים אל הים" כי מהים מוצאם... מה נראה לך?
סטיל ולייף הם שני ניגודים המשלימים זה את זה. הסטיל - הדומם, הוא הקונטרסט או הניגוד של הלייף - החיים, כמו הניגוד שבין הטוב לרע, או בין השחור ללבן. ההשלמה שבין שני הקצוות נובעת מהעובדה שבלי השחור הרע, לא היינו מבחינים בלבן הטוב, לכן גם השחור הרע - הוא טוב."שם הציור: ה"אני" או החברתי? "רק תבחר"

הקונפילקט הפילוסופי והפסיכולוגי משחר בריאת האדם, אם תגזים לעבר ה"אני" תחיה רק כשורד כמו רובינזון קרוזו ואין סיכוי שתצליח כמו ביל גייטס שחיבר 20 אלף איש למטרה משותפת... ואם תחיה בקצה החברתי, תהפוך להיות כצאן לטבח, כי הנדירות שלך תמחק וכמו תמיד השאלה איפה שביל הזהב?


61 views0 comments

Commenti


bottom of page