top of page

פוקוס על האנדרטה "בדמי חיי" בוורשה (העתק ב"יד ושם") של הפסל נתן רפופורט

שם הציור: חומת משטרת הזיכרון המונעת מאיתנו את רוח הנעורים - הנעורות ציור: עפר שרנקה אלוני גודל: 131 על 43 ס"מ אקריליק על בדפוקוס על האנדרטה "בדמי חיי" בוורשה (העתק ב"יד ושם") של הפסל נתן רפופורט, שקיבל מאמי רות את הצילום המפורסם של אנילביץ' עם אחותה שרנקה, צילום ששימש כיסוד והשראה לבניית הפסל, שהרי הגטו נשרף ולא קיימים צילומים ו//או תיעוד מלבד התיעוד שברשותי.

מה רואים בפסל? בחזית הפסל נערי מרד גטו וורשה, אשר מרדו וסללו את הדרך למרד הנעורים ולדמוקרטיה העכשווית וכנגד ברקע בחיוך ציני, במבע של "ראיתי ושמעתי הכל ולכן אני יודע הכל" הנכנע לכוח המשיכה ולהרגל של כ"צאן לטבח", ביטוי המבצא גם היום את הכניעה להרגלים של "קומת האדם" (באישי) ועד ל"גטו המנטלי" שעליו שולטת "משטרת הזיכרון" (בחברתי)

עפר שרנקה אלוני


18 views0 comments

Comments


bottom of page