top of page

קניית הציורים תסייע למציאת מאיה, ולהטמעת התקווה...

א

ו

כי אדם בלי תקווה נחשב למת...

חתימה 1.jpg

כי בכל זרע יש את כל העץ...

חתימה 2 עופר  חדשה נגטיב.jpg
חתימה 1.jpg
bottom of page