קניית הציורים תסייע למציאת מאיה, ולהטמעת התקווה...

א

ו

כי אדם בלי תקווה נחשב למת...

כי בכל זרע יש את כל העץ...