top of page

מוזיאון שואה או תקווה עם גטו בריחה

המוזיאון שואה או תקווה - מעמיד אף בשמו את הסימן שאלה כערך העשוי לשמש כמניע להבדיל ממוזיאונים אחרים שכביכול יודעים הכל

מפת המיני מוזיאון

חדר בריחה - גטו בריחה, משחק הרפתקאות בו אנשים ננעלים בחדר ביחד עם משפחה או חברים, והרמזים  יעוררו אותם בחדר כדי לפתור סדרה של חידות  ולפענח את "צופן התקווה" שיעזור להם  לצאת מהחדר. 

סבר פלוצקר: "לידידי עפר, חזק ואמץ! אתה המפעל החשוב ביותר

בעולם לשימור האמת ההיסטורית על מרד גטו וורשה 18.01.2023"

כי אדם בלי תקווה נחשב למת בכל השפות בעולם נאמר שאדם בלי תקווה נחשב למת, אך מה זאת תקווה מעטים יודעים / מודעים, בואו לגלות את צופן התקווה בגטו בריחה

ג. מרד גטו וורשה

1. תיעוד בלעדי על המרד הראשון בנאצים

2. סיפורו של הפסל "בדמיך חיי" בוורשה

3. האם יש לך רגש נקמה בנאצים?

א. קמפיין דינמי המרד בצלב הקרס

ב. תרום לסיפור של מרד גטו וורשה

הצידה לדרך שמקבל המבקר מה"מיני מוזיאון שואה או תקווה"

 יומי עיני ממייסדי יחידה 8200, ראש המנמ"ת במלחמת יום הכיפור, על החוויה במיני מוזיאון שואה או תקווה...

סבר ועופר.png
20230214_140410.jpg
Screen Shot 2019-04-28 at 10.53.15נקי לל
תמונה פסל עם כיתוב גלויה.JPG