top of page

שם הציור: בריאה, יצירה ועשייה מתוך הסידרה: "הכול צפוי והרשות נתונה" - הכאוס על רקע מתמטי*

 

בריאה, יצירה ועשייה - בריאה היכולת האלוהית בלבד, יצירה מלשון צורה ועשייה – הצבע החיצון (ע"פ הגאון מווילנה)

מה מיוחד בציור? דימיונו של האדם לאלוהים זה בכוח היצירה שלו (הרב סולוביצ'יק) הציור יעורר אותך ליצירה! שם הצייר: עפר אלוני, אקריליק על בד, תחום בשני מלבני זהב* (גודל 132 על 42 ס"מ ממוסגר במסגור פנימי) *יחס זהב- "הפרופורציה האלוהית"– היחס האופטימאלי בין הרוחב לאורך  התגלה על ידי אחד מתלמידיו של פיתגורס היחס תואר בספרו של אוקלידס "יסודות", לפני כ-2,300 שנים.

הדפס ממוסגר בריאה, יצירה ועשייה

₪1,800.00Price