סיפור מהחיים, על ההשראה שלי ל"קמפיין דינמי - צייר לי את הקו התקווה"


לפני


אחרי, מודפס על בד קנווס 146 / 59 ס"מ ועליו החיילים הפצועים הוסיפו את הקו האישי שלהם לעבר הזריחה המשותפת


סיפור מהחיים על ההשראה שלי לקמפיין הדינמי ""צייר לי את הקו אל התקווה"