top of page

סופר בעקבות גורלו עם קו עלילה של נעורות. זה התחיל בספר ו36 ש' אחרי במוזיאון ע"ש מעוררת גטו וורשה

Updated: Jan 16, 2021


1. הספר שלפני 36 שנה ספר "בין אור לחושך" ובעכשוי מוזיאון "שואה או תקווה" ומבלי להיות מודע למניע ההיסטורי שמצאתי


1. הספר "בין אור לחושך" * שכתבתי ב1984 לפני 36 שנה, הנועד לשבור הרגלים, עבר מטמורפוזה דרך

2. מרכז מבקרים שבניתי בסין ב 1996 בתערוכת אקספו אל מול 100 מדינות ואל מוך 40 מיליון מבקרים

3. להפקת הספר באנגלית וסינית שם

4. ועד לבניית מיני מוזיאון שואה או תקווה עם גטו בריחה בעכשוי ב 2020

5. אך לא לפני שמצאתי את מציאת חיי (ב 2012) שדודתי שרנקה (שאני קרוי על שמה - שרנקה - עפרה בפולנית) שעוררה את מרד גטו וורשה.... כנראה וכנמצא הייתי מחובר לגנים של מוצאי מבלי להיות מודע במשך 36 שנה, שרנקה מצאה תקווה במקום האפל בהיסטוריה ואני כתבתי על התקווה לפני מציאתי, שרנקה עוררה את הכצאן לטבח ואני עוררתי בדרכי הפילוסופית והשיווקית2. מרכז מבקרים שבניתי בסין ב 1996 בתערוכת אקספו אל מול 100 מדינות ואל מוך 40 מיליון מבקרים


2. מרכז מבקרים שבניתי בסין ב 1996 בתערוכת אקספו אל מול 100 מדינות ואל מוך 40 מיליון מבקרים
2. מרכז מבקרים שבניתי בסין ב 1996 בתערוכת אקספו אל מול 100 מדינות ואל מוך 40 מיליון מבקרים

2. מרכז מבקרים שבניתי בסין ב 1996 בתערוכת אקספו אל מול 100 מדינות ואל מוך 40 מיליון מבקרים


3. להפקת הספר באנגלית וסינית שםמתוך סיפרי "בין אור לחושך - מפגש התובנות שבין חכמי ישראל לחכמי סין" יצא לאור בסין.


מקרא, חכמי ישראל בכחול חכמי סין באדום, אז מי יותר חכם?


"אין חדש תחת השמש" – שלמה המלך

"כשאנשים קטנים מטילים צל גדול סימן הוא שהשמש שוקעת". לין יוטאנג 1885


"מעט אור דוחה הרבה מן החושך"- הבעל שם טוב

"הבערות היא לילה של המחשבה, אך לילה ללא כוכבים ולבנה." קונפוציוס

5 "E=mc2 : האנרגיה שווה למכפלת המסה במהירות האור בריבוע" אלברט איינשטיין

"נר קטן יכול להאיר חשכה גדולה, חשכה גדולה אינה יכולה לכבות נר קטן"

"פתח פיך ויאירו דבריך"

"ככול שיתארך הלילה כך ירבו חלומותינו"

"ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור"- בראשית

" השמש והירח עטים בחפזה בגלגל חיינו, כחץ שלוח"

"ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה"- בראשית

"האש שאתה מלבה בשביל אויבך, לעיתים קרובות שורפת אותך יותר"

"אפלה היא אפלה. הסכנה היא שתשכנע את עצמך, שהיא אור"- רבי נחמן מברסלב

"מי שמבקש הוכחה לקיום האלוקות, משול לאדם המדליק משואה באמצע היום, כדי להתבונן לאורה על זוהר השמש"


"היה לי ערב נפלא, אבל זה לא היה הערב הזה"- גראוצ'ו מרקס

"להיות טהור במעמד של שררה, משול לכוכב הצפון שאינו זז ממקומו וכל יתר הכוכבים סבים סביבו"

"כשהנשמה מאירה - גם שמים עוטי הערפל מפיקים אור נעים." הרב קוק

"המחצית השנייה של חיי האדם, משולה למחצית השנייה של החודש - אור הירח הולך ופוחת"

"

" "אור הנר הדקה יפה לבדיקה יותר מן האור הגדול"

"האדם הוא שמים וארץ בזעיר אנפין"

" "הרבה מאורות יש באור"

. "למרות כול הקשיים, גם מחר תעלה ותזרח השמש שוב, ליום חדש"

"פתח פיך ויאירו דברך"

"מוטב להדליק נר מאשר לקלל את החשכה"

3. להפקת הספר באנגלית וסינית שם

4. ועד לבניית מיני מוזיאון שואה או תקווה עם גטו בריחה בעכשוי ב 2020


5. אך לא לפני שמצאתי את מציאת חיי (ב 2012) שדודתי שרנקה (שאני קרוי על שמה - שרנקה - עפרה בפולנית) שעוררה את מרד גטו וורשה....
5. אך לא לפני שמצאתי את מציאת חיי (ב 2012) שדודתי שרנקה עוררה את מרד גטו וורשה...._________________________

*1. הספר "בין אור לחושך"* שכתבתי ב1984 לפני 36 שנה, הנועד לשבור הרגלים, בקצב של לבן, שחור וביניהם האפור (בצילום למטה מימין עמ' לבן משמאל כנגדו שחור)

ושניים אפורים באמצע

מבנה הדפים בספר כניגודים, לא נותנים לקורא להירדם, מימין לבן משמאל שחור ובאמצע אפור


הקדמת הספר


אנחנו קובעים את דעותינו ועמדותינו תוך השוואה בלתי פוסקת

בין דברים שווים ונבדלים בהבדל דק, או עבה וחשיפת המשותף והשונה. מדוע אנחנו מתאמצים לערוך את ההשוואה/ההבדלה הזאת? לא רק בהבדלה, אלא אף בהשוואה אנחנו יוצרים איזו מחיצה בין הדברים המושווים, ומציבים אותם זה לצד זה.

המחיצה שיצרנו אינה נותנת לנו לערבב בין הדברים, מבליטה את הייחוד של כל אחד ואחד מהם ומסייעת לנו להבין טוב יותר את פשרם. מחלת ההרגל מקהה את עינינו ומטשטשת את ראיית הניגודים וגילויי הייחודיות הקיימים בעולם הסובב אותנו. הטשטוש הזה הוא סם שינה, המפיל תרדמה על הבנתנו. לכן תיקנו חז"ל לאזכר במוצאי שבת, בברכת חונן הדעת, את ההבדלה שבין האור לחושך. כי אם אין דעת – הבדלה מניין?!
מה מסופר כאן? הסיפורים המעניינים, ע"פ חוות דעת המגיבים יפורסמו, מקום ראשון יקבל 500 ש"ח
82 views1 comment

1 Comment


bottom of page