top of page

סבר פלוצקר– ידיעות אחרונות "מרוסן, מעמיק, עדין. רב-שיח אינטלקטואלי סוחף."


חוג רב תחומי בהבנת הנמצא "הקו א-ל התקווה" באישי וחברתי

לכל אחד יש כישרון לציור


מטרת החוג: "יצירת מודעות לתקווה כהליך מכוון למטרה" ניו- יורק טיימס


הדרך:

א. החלק עיוני - לדוגמא המבחן האמריקאי בהבנת הנמצא


ב. הדרך המעשית - יצירה משותפת - צייר לי קו אישי לתקווה


הקדמה:

"החוג הרב תחומי בהבנת הנמצא – הקו א-ל התקווה", הוא הדרך הבאה לחשוף את השורש ואת המהות הפשוטה, העדיפה על הסתבכות בסבך הענפים והעלים הנמשלים למורכבות החיים. זאת העלולה להטעות, לעייף, ואף להסתיר את עין האור המתבונן בה. החוג הרב תחומי מעלה את השאלות שהן ביסוד, כי הכל כאן בנמצא. לדוגמא: מה מהות טיפת מים, קרה או לחה? מה מהות העולם, אור או חושך? מה החילוק בין בריאה, יצירה ועשייה? ואיפה אתה ניצב היום בייחודיות שלך, ביחס למיליארדי האנשים המקיפים את הנדירות שבך, על רקע הקונספט - העולם מלשון נעלם... חוג זה נוצר בסביבה האישית-חברתית המוכרת לך – אז אתם באים.


דוגמא למבחן האמריקאי בהבנת הנמצא:


1. הגדרת האמון? א. דרך חיים ב. יצירה ג. שורש ד. תפיסת עולם


2. מה מהות האדם? א. עוצמתו ב. כוחו ג. ליבו ד. שכלו


3. מה ההגדרה של מנהיג? א. לחבר בין אנשים ב. הפרד ומשול

ג. מורם מעם ד לנצח בקרב.


4. על מה נשען הקשר ? א. ג'יפ ב. קבוצת רכישה ג. אינטרס ד. אמון


5. מהי יצירה? א. דרך חיים ב. תפיסת עולם ג. מלשון צורה ד. ציור


_________________


מיני מוזיאון שואה או תקווה, הרצל 120 ב' בית הכרם, ירושלים

טל: 050-2578313

19 views0 comments

Comentários


bottom of page