סבר פלוצקר– ידיעות אחרונות "מרוסן, מעמיק, עדין. רב-שיח אינטלקטואלי סוחף."


חוג רב תחומי בהבנת הנמצא "הקו א-ל התקווה" באישי וחברתי

לכל אחד יש כישרון לציור


מטרת החוג: "יצירת מודעות לתקווה כהליך מכוון למטרה" ניו- יורק טיימס


הדרך:

א. החלק עיוני - לדוגמא המבחן האמריקאי בהבנת הנמצא


ב. הדרך המעשית - יצירה משותפת - צייר לי קו אישי לתקווה