top of page

מטרת העל של האתר code2hope.net הטמעת התקווה באישי, חברתי, שיווקי ומדיני... כי התקווה היא המניע להלך

Updated: Jul 24, 2020בצילום, אני מצביע על קו האופק - שהוא המניע להלך ההולך מחיסרון להשלמה מבלי היכולת לגעת בשלמות


האתר צופן התקווה, נועד להטמיע את המושג "תקווה" באישי, חברתי, שיווקי ומדיני... בכל השפות בעולם כתוב "אדם בלי תקווה נחשב למת" כלומר המושג המוביל לחיים, זאת בהתקווה, אך כשאני שואל את העוברים וגם השבים, מה ההבדל בין תקווה ללייחל? מעטים המשיבים, למה? כי כאמור בבלוג הקודם אנשים לא לומדים על המהות... עין ערך הבנת הנמצא...


ולעצם השאלה, לייחל, הוא צורך היכול לבוא לידי מימושו, אישה, בית רכב... ואילו תקווה היא צורך נפשי שלא ניתן למימוש פיזי, התקווה משולה לקו אופק שאליו אנחנו מתקרבים והוא מתרחק, כי הוא המניע, זאת כל תכליתו שכשלעצמה היא חשובה ויסודית (גם בבית משפט השאלה המובילה "מה היה המניע לרצח וכו') כי האדם מוגדר כהלך שהולך מחיסרון להשלמה מבלי היכולת לגעת בשלמות...


לכן בכל מקום שנכתב "וישב" בתורה נכתב אחרי, לשון צער "וישב יעקב" קפץ רוגזו של יוסף, "וישב העם" נכתב אחרי על מגפה, כי מה אתה יושב? הגעת? אז נראה לך שלא. על זה פיקאסו שצייר כ6003 יצירות טען "מעולם לא סיימתי אף ציור" ואני אומר "אני לא אוהב לגמור כי זה נגמר":)

50 views0 comments

Commentaires


bottom of page