top of page

"מזרקת פסיפס– יחד שבטי ישראל עפר אלוני: "כי המים הם המשל לחיבור"

\


"המים הם המשל לחיבור"? ועל נקודה זאת שואל ועונה המהר"ל מפרג, למה "כתוב קשה זיווגם כקריעת ים סוף" מה הקשר של זיווג לקריעת ים סוף? ועל כך המהר"ל עונה, כשם שקשה לחלק טיפה אחת לשניים קשה לקחת שני דברים שונים ולחברם לאחד, לכן הקמתי מזרקה מעשרות אלפי אבני פסיפס עם החיבור של המים כאמור, כמשל לורך אחדותנו, כי ההגדרה של הצויליזציה/ ההצלחה, שווה לסך המאמצים הקהלתיים המשותפים של אלפי דורות ולבד זאת רק הישרדות...

_____________________עפר אלוני עיצב מזרקה בכיכר העיר בנושא 12 השבטים, כאשר כל שבט קיבל את הצבע שלו ע''פ המקורות, בצילומים שבט יוסף, לוי, יששכר ושמעון


"לכבוד מר עפר אלוני, בביקורי האחרון בעמנואל ראיתי את הבריכה אשר עצבת ועבודת הפסיפס היפה וברצוני לשבח אותך על הרמה הגבוהה של העבודה והעיצוב וכן את איכות הביצוע" דן רז האדריכל הראשי של משרד השיכון


הציורים והצבעים של השבטים ע"פ רבנו בחיי* שנתן לי השראה ליצירתי...
הארה ליוצרים הישראלים: *במפגש אמנים בעין הוד בשנת 1980, התייחס ז'אן פול סארטר לחיבתם של אמנים ישראלים לתרבויות זרות "אתם יודעים כמה אתם עשירים?" ועוד אמר שבמרתפי הבנקים שלנו יש מילארדיים של דעות ואילו אנחנו הולכים ומבקשים הלוואות בבנקים זרים...ואני שואל אותך מאיפה בא לנו הסעיף לחקות את העולם
132 views0 comments

Comments


bottom of page