"ללא כותרת, כי הזיכרון נשכח" ניצול שואה: שלום, כאן ניתן להפקיד את זכרוני?


בציור: זירת השכחה - משטרת הזיכרון, ציור עפר ע"ש שרנקה, אקריליק על בד קוונס, 40/40 ס"מ


ניצול שואה: שלום, כאן ניתן להפקיד את זכרוני?

שוטר הזיכרון: כן, וגם להפקיר, עכשיו זה במבצע - בחינם

ניצול שואה: מה המבצע?

שוטר הזיכרון: נכניס את החומרים שלך להר הזיכרון למען הדורות הבאים

ניצול שואה: אבל אני קשה יום/שעה, ולכן קשה לי לחשוב כ"כ רחוק - על העתיד

שוטר הזיכרון: אז נעלה את זיכרונך לאינטרנט

ניצול שואה: אבל אין לי מחשב