top of page

ליין של ציורים על פרשות השבוע עם פרוש קצר ולווריד, מתאים כמתנה לבר / בת מצווה, חתונה ו/או יום הולדת

Updated: Jan 15, 2021


פרשת בראשית - "במופלא ממך אל תחקור" בראשית מתחיל בבי"ת כי זאת אות החוסמת את הדרך לחקירה של מה שהיה לפני בריאת העולם והצבעים? עוד בתוהו ובוהו של קר וםפרשת נח - נח הצטווה לבנות צוהר בתיבה, שזה חלון ציירתי באות חי"ת) ויש אומרים אבן טובה (ציירתי כהארה בחולם החסר) המאירה מעצמותה (ע"פ רש"י) שזה בעצם ההגדרה של ההשראה, העשויה לנבוע מהפנימיות ו/או להיות מושפעת מהחיצוניות וזאת הצידה לדרך לבניית עולם טוב יותר, כי הכל נשען על ההשראהפרשת לך לך - שתי מילים מאוזנות גרפית למרות שהן עם משמעות שונה, הצורה של המילים האלו הזכירה לי סוג של משקפת הצופה לעבר


פרשת וירא- וירא אליו. לבקר את החולה. אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה, ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו...והנה שלשה אנשים (שציירתי על האל"ף כי זה אל"ף בי"ת לארח אורחים, לכן כתוב "גדולת הכנס אורחים מקבלת פני שכינה") אחד לבשר את שרה ואחד להפוך את סדום ואחד לרפאות את אברהם, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחיות


פרשת חיי שרה- בירוק חיי כי פרש רש"י - ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים. לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו, בת ק' כבת כ' לחטא, מה בת כ' לא חטאה שהרי אינה בת עונשין, אף בת ק' בלא חטא, ובת כ' כבת ז' ליופי.

שני חיי שרה- כלן שוין לטובהפרשת תולדות - המתח הדורות המשתקף, מימין האוהל המוטמע בת"ף ומשמאל גורדי שחקיםפרשת ויצא- יעקב יוצא מהכחול הקר לאדום החם בשלבים ע"פ תורת הצבעים... משמאל המלאכים עולים ויורדים על האל"ף - חלום סולם יעקבפרשת וישלח- יעקב שולח מלאכים - שליחים (הביטוי הציורי בחץ כחול המולבש על האות יו"ד) לעשיו המצוי במקום הקרוי אדום (צבוע באדום משמאל) אך כדי לרכך את עשיו יש לשלוח לו מלאכים בסגול שזה צבע של פשרה, המעורב בו הכחול הקר והאדום החם, כפי שכתוב "היה רך כקנה ולא קשה כארז"פרשת וישב - כלל גדול שלמדנו בפרשה זאת, שבכל מקום שנכתב "וישב" בתורה נכתב אחרי לשון צער ובפר' זאת קפץ רוגזו של יוסף אחרי ה"וישב" של יעקב, שהרי האדם הוא הלך האמור ללכת כל חייו מחיסרון להשלמה, מבלי היכולת לגעת בשלמות, אך "וישב" זה ביטוי לשלמות וברגע ש"סיימנו" תפקידנו כהלך הסתיים ולכן מופיע אחרי המושג צער ועל זה פיקאסו שצייר 6003 ציורים, טען, מעולם לא סיימתי אף ציור ואני אומר - אני לא אוהב לגמור כי זה נגמר:)


81 views0 comments

Comments


bottom of page