top of page

אפילו כסף וזהב מעוררים לתקווה, כי כסף מלשון כיסופין - געגועים , לעבר המניע הזהב= זה הב, זה תן לי

Updated: Sep 27, 2020

"לא באתי לחדש דבר אלא להזכיר לכם את שידעתם"... ע"פ הרמח"ל

נקודת אחיזה בהבנת השיווק, מניפסט תרבותי שיווקי – בין טכנולוגיה לאנושיותכסף מלשון כיסופין- געגועים, לעבר המטרה זהב - זה הב לי, זה תן לי ולשיטתי למה הזהב נבחר כמטרה? כי יש בצבע זהב תחושה של דרך, זה צבע משתנה בהתאם להארתו, להבדיל משאר הצבעים...


הארה: ענה על השאלון ואם קיבלת ציון עובר (60) במבחן אמריקאי "בהבנת הנמצא בנושא שיווק" אתה פטור מקריאת מאמר זה :)


חלק א' - נקודת אחיזה בהבנת השיווק

בשנים הראשונות למילניום החדש מתמודדות חברות כלכליות המציעות את תוצרתן ושירותיהן לציבור עם שני נתוני פתיחה , העלולים לסתור זה את זה. האחד הוא הפיתוח הטכנולוגי הדוהר (ההולך וחודר לכל פינות חיינו), והשני הוא הצורך הגובר במגע אנושי, חם ובלתי אמצעי, על גבול האינטימיות, המצוי בסכנת הכחדה במציאות, שבה בולטת הטכנולוגיה בעולם השיווק הקר והמתנשא המשך...

23 views0 comments

Comments


bottom of page