top of page

"ובנ"י יוצאים ביד רמה" רשי:"בגבורה גבוהה"' עבדים יוצאים ביד רמה? ניצולי שואה יצאו ביד רמה? כן

Updated: Sep 15, 2023


"ובני ישראל יוצאים ביד רמה" – רש"י: "בגבורה גבוהה ומפורסמת".

הרמב"ן: "לא כעבד הנס מפני רבו". אז למה אנחנו לא מפרסמים את היד הרמה בגבורה גבוהה שהייתה במרד גטו וורשה, בזמן יציאת בני ישראל מאירופה?הרמב"ן מפרש את הפס' "ביד רמה" - "​​שיצאו ביד רמה וחשבו להיות גאולים, ולא הלכו כדמות עבדים בורחים" עד כאן לשון הרמב"ן.


הכלי יקר מפרש: חמושים בחמישה חומשי תורה אפילו לפני מתן תורה בעצם החיבור בלב, זהו העיקרון של מתן תורה, ובלשונו של הכלי יקר: "מה תפארת זה לישראל שעלו חמושים מזויינים כאילו לא היו ביטחונם בה' חלילה... כי כפי הנראה לא היו ישראל מלומדי מלחמה כלל כי היו עסוקים בעבודת פרך כל הימים וכלי זיין למה להם כי לא ניסו באלה והיה להם לילך במקלות ובאבני קלע. וז"ש וחמשים עלו בני ישראל אין חמשים אלא מזויינים בחמשה כלי זיין היינו ה' חומשי תורה וז' ספרים או שבע תפלות... לפי שמיד כאשר נתרצו לילך למדבר ולא אמרו היאך נלך למדבר לא מקום זרע מיד קנו האמונה".


נמצא שהכלל אומר, שכל חיבור של יהודים אפילו לפני מעמד הר סיני, זה מעמד הר סיני ובמיוחד בשעת סכנה, ראו סוף גלויה 1, בדברי הרה"ג חיים שמולביץ' זצ"ל, ראש ישיבת מירהדבר תורה בגלויה, בשם הרה"ג משה שפירא זצ"ל מבית וגן, י-ם


נמצא שברגע שהיהודים החליטו למרוד בנאצים וזה קרה באספת חברים בפונאר בשעה שמספר חברים ראו איך הנאצים רוצחים את כל יהדות וילנה, הם קנו את האמונה בחינת סור מרע- המרד בנאצים והחיבור של כאיש אחד בלב אחד - עשה טוב, בחינת מתן תורה...פרופ' ישראל גוטמן, גדול חוקרי השואה בעולם שהיה שם מאשר

א. "מרד גטו וורשה = מעמד הר סיני - כאיש אחד בלב אחד בגלל החיבור"


ב. גוטמן טוען שהיהודים יצאו ביד רמה שהרי רק היהודים מרדו במרד אזרחי כנגד הנאצים- במרד גטו וורשה, למרות שהגרמנים כבשו כ 20 מדינות (!) ולכן אין יד רמה ממרד גטו וורשה...


ניצולי שואה יצאו ביד רמה? מאירופה? כן, אבל הישראלי החדש בז להם, כי הייתה לו בלורית והוא גנב תרנגולות, אז על הדרך הוא גנב גם את סיפור המרד....


אז למה הנושא לא פורסם בארץ ובעולם, עד היום? למרות רש"י "גבורה גבוהה ומפורסמת", הרמב"ן וגוטמן? שהרי ב"ה פרסום זה היה חוסך אנטישמיות מהפחד מהיהודים?! צפו ביוטיוב למה הנושא לא פורסם ע"פ פרופ' ישראל גוטמן שהיה שם הסובר כרש"י ציטוט מהיוטיוב: "מרד גטו וורשה - זהו הדבר הגדול ביותר (במלחמת העולם השניה ע.א) המאבק הזה שהיה - הלחימה של היהודים בוורשה, היא הייתה הדבר הגדול ביותר שהיה, גם ארצות כמו צרפת, לא עשו דבר שום דבר היהודים עשו את הדבר הגדול ביותר, כנגד הנאציזם זה צריך לחזור ולהכניס לראש - עובדה זאת!!! האנשים שמנהלים היום (את הנושא של השואה) הם לא מבינים, בזה שום דבר, שתדע לך, כלום הם לא מבינים (ב"יד ושם") מכיוון שהם א. לא אנשים (בשפתנו לא בני אדם) ב. אבל יותר חשוב, שזה לא הייתה המפלגה שלהם שמרדה " עד כאן עדותו של גוטמן שקברו את דעותיו בעודו חיי, למרות שהעיד במשפט אייכמן והיה ההיסטוריון הראשי של יד ושם והאוניברסיטה העברית, הלינק ליוטיוב שמוכיח: https://youtu.be/rxdv3i8zA_o


בסרטון צפו בעדה הראשונה: עליזה ויטיס שומרון, הניצולה ממרד גטו וורשה מעידה על גיבורת העל- שרנקה - איילת השחר של השואה ובעד השני, פרופ' מתיתיהו מינץ, אבל הבעיה שביד ושם מזלזלים בניצולי שואה

עדה שלישית: חייקה גרוסמן המבריחה של שרנקה לגטו:
המצבה בוורשה, ברח' מילא 18 - בונקר המפקדה של מורדי גטו וורשה
ספר משנת 1946"בדמיי חיי" הפסל בוורשה
הצילום המפורסם בעולם של אנילביץ' עם שרנקה


גלויה 1


גלויה 2עפר ע"ש שרנקה - עפרה בפולנית, מעוררת מרד גטו וורשה, מיני מוזיאון שואה או תקווה, עם חדר בריחה גטו בריחה, שד' הרצל 120 ב' ירושלים, תחנת "יפה נוף" טל. לתאום: 050-2578313 www.code2hope.net סיור כל שעה עגולה אל הגדרת המהות, ע"פ שיטת הרמח"ל, שהיא כלל נצרך בהבנת הנמצא, אשמח אם תדפיסו דף זה לבתי הכנסת לע"נ רחל לאה שרנקה, זילברברג שעקדה את עצמה ובתה מאיה למען "היד הרמה" של היהודים בשואה

Comments


bottom of page