top of page

השבוע היה לי ריב גדול עם חבר וותיק, שהוכיח אותי על מפעל חיי - מוזיאון שוא או תקווה, ונגרם לי צער אך


באותו יום בלילה חלמתי שהרה"ג חיים קניבסקי זכר צדיק לברכה, בא למוזיאון אך קירותיו היו לבנים, כי כנראה הרב המצוי בעולם האמת והוא לא נזקק ליצירותיי ולתיעוד כי מודע למעמדה של דודתי, רחל לאה שרנקה, כמי שהצילה אלפי יהודים ומתה על קידוש השם וזאת הסיבה שהרב בא לחזק את ידיי, כי הצמיחה באה מלמטה לכן כתוב: "כי נפל תפול לפניו" דרש ר' יהודה בר אלעאי: שתי נפילות הללו למה? אמרו לו: אומה זו משולה לעפר ומשולה לכוכבים, כשהן יורדין יורדין עד עפר, וכשהן עולין עולין עד לכוכבים' (מגילה טז,א).... מסביר המהר"ל לשתי הנפילות יש תכלית, כי זרע הנופל על פני הקרקע אין לו צמיחה, הצמיחה נובעת מתחת לקרקע בדווקא

והלימוד זכות שלי על חברי שלולא הביקורת שלו הרב לא היה בא לחזק את ידיי

הרב חיים קנייבסקי זצ"ל עם טליתו של אביו הסטייפלר, הסנדק של בני יהונתן בטלז סטון, אני מחזיק את בני והצייר איקא ישראלי ברקע מימין


רוצים להיות שותפים להארת הסיפור החשוב ביותר במלחמת העולם השניה? תרמו למוזיאון ותקבלו יצירת אמנות שווה, מוכרת כהוצאה למס הכנסה

9 views0 comments

Comments


bottom of page