top of page

הראיות שמרד גטו וורשה ניזון מהיהדות:

Updated: Aug 7, 2022

למנצח על איילת השחר" שרנקה – (איילת/ עפרה בפולנית) הייתה האיילת השחר של השואה, שהרי עוררה את מרד גטו וורשה, כשם שאיילת השחר מעוררת את האור מהשחר- הזמן השחור ביותר של הלילה...


"ובני ישראל יוצאים ביד רמה" – רש"י: "בגבורה גבוהה ומפורסמת".

הרמב"ן: "לא כעבד הנס מפני רבו". אז למה אנחנו לא מפרסמים את היד הרמה בגבורה גבוהה שהייתה במרד גטו וורשה, בזמן יציאת בני ישראל מאירופה?
ראיות הזהב:

1. הרמב"ן מפרש את הפס' “וַחֲמֻשִׁים עָלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם” - "​​שיצאו ביד רמה וחשבו להיות גאולים, ולא הלכו כדמות עבדים בורחים" עד כאן לשון הרמב"ן.

ואם היהודים היו היחידים שמרדו בנאצים, למרות שלא הייתה להם מדינה והנאצים כבשו 20 מדינות, אין לך יד רמה מעובדה זאת: ראו דעתו בנושא, של גדול חוקרי השואה בעולם, פרופ' ישראל גוטמן.


2. הכלי יקר מפרש: חמושים בחמישה חומשי תורה אפילו לפני מתן תורה בעצם החיבור בלב, זהו העיקרון של מתן תורה, ובלשונו של הכלי יקר: "מה תפארת זה לישראל שעלו חמושים מזויינים כאילו לא היו בטחונם בה' חלילה... כי כפי הנראה לא היו ישראל מלומדי מלחמה כלל כי היו עסוקים בעבודת פרך כל הימים וכלי זיין למה להם כי לא ניסו באלה והיה להם לילך במקלות ובאבני קלע... וז"ש וחמשים עלו בני ישראל אין חמשים אלא מזויינים בחמשה כלי זיין היינו ה' חומשי תורה וז' ספרים או שבע תפלות... לפי שמיד כאשר נתרצו לילך למדבר ולא אמרו היאך נלך למדבר לא מקום זרע מיד קנו האמונה". דעתו של גוטמן בנושא


3. נמצא שברגע שהיהודים החליטו למרוד בנאצים וזה קרה באספת חברים בפונאר בשעה שמספר חברים ראו איך הנאצים רוצחים את כל יהדות וילנה, הם קנו את האמונה בחינת סור מרע- המרד בנאצים והחיבור של כאיש אחד בלב אחד - עשה טוב, בחינת מתן תורה...

גם פרופ' ישראל גוטמן, גדול חוקרי השואה בעולם שהיה שם כעד טוען שהיהודים יצאו ביד רמה שהרי רק היהודים מרדו במרד אזרחי כנגד הנאצים- במרד גטו וורשה, למרות שהגרמנים כבשו כ 20 מדינות (!) ולכן אין יד רמה ממרד גטו וורשה...

אז למה הנושא לא פורסם בארץ ובעולם, למרות רש"י "גבורה גבוהה ומפורסמת" ודעתו של פרופ' ישראל גוטמן שהיה שם?

המענה מצוי בהקלטה ביוטיוב של פרופ' ישראל גוטמן": מרד גטו וורשה - זהו הדבר הגדול ביותר (במלחמת העולם השניה ע.א) המאבק הזה שהיה - הלחימה של היהודים בוורשה, היא הייתה הדבר הגדול ביותר שהיה, גם ארצות כמו צרפת, לא עשו דבר שום דבר היהודים עשו את הדבר הגדול ביותר, כנגד הנאציזם זה צריך לחזור ולהכניס לראש - עובדה זאת!!! האנשים שמנהלים היום (את הנושא של השואה) הם לא מבינים, בזה שום דבר, שתדע לך, כלום הם לא מבינים מכיוון שהם לא אנשים אבל יותר חשוב, שזה לא הייתה המפלגה שלהם שמרדה " עד כאן עדותו של גוטמן שקברו את דעתו בעודו חיי ולראיה: https://youtu.be/rxdv3i8zA_o


4. סיפור על "יגעתי (10 שנים) ומצאתי תאמין"

זה קטע מדהים: 10 שנים אני הולך עם השאלה האם דודתי הייתה נורמלית בכך שהיא מסרה/עקדה את בתה ואת חייה למען הכלל - בעצם חזרתה לגטו וורשה הנצור בנאצים? והתשובה: "אמר רבא אע"פ כן הדר קבלוה בימי אחשוורוש דכתיב קיימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר" (מגילה)."קבלת התורה שקיבלו עליהם ישראל בימי אחשוורוש, הייתה בדרגה גבוהה יותר מאשר קבלת התורה בהר סיני..." בימי אחשוורוש הגיעו (עם ישראל) לאחדות שלמה ומוחלטת ע"י הסכנה האיומה שריחפה על ראש כולם. "להשמיד להרוג ולאבד", כי בשעת הסכנה נשכחים ומתבטלים כל ההקפדות שישבין אדם לחברו, ומחשבת כל אחד נתונה לכלל כולו, והיא היא שעת האחדות הגמורה, ושעת הכושר לקבלת התורה בשלמות." ("שיחות מוסר", עמ’ ע”ג הרב חיים ליב שמואלביץ זצק"ל ראש ישיבת מיר) ובשואה היתה גם שעת שמד, ומכאן שניתן להבין את שרנקה שהקריבה את עצמה ואת בתה למען כלל ישראל.

5. ע"פ המסורת תמיד זאת אישה, המורדות הראשונות בפרעה היו המילדות העבריות שלא עשו את רצון פרעה "ויצו פרעה לכל עמו לאמר: כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, וכל הבת תחיון"(שמות א כב)

בחנוכה - נשים נוהגות להימנע מעשיית מלאכה, חצי שעה לאחר הדלקת נרות. כי הן עוררו את המרד


6. ממצאים אריכאולוגים שנמצאו במילא 18 מעידים

בחפירות שנערכן במילא 18, בונקר המפקדה נמצאו קטעי ספרים של האורח החיים הקדוש על ספר בראשית ולא מניפסט קומוניסטי:)


בקרוב ההמשך...

עפר ע"ש שרנקה - עפרה בפולנית, מעוררת מרד גטו וורשה, מיני מוזיאון שואה או תקווה, עם חדר בריחה גטו בריחה, שד' הרצל 120 ב' ירושלים, תחנת "יפה נוף" טל. לתאום: 050-2578313

17 views0 comments

Комментарии


bottom of page