top of page

הספד לרב הצדיק אורי זוהר שהלך לעולמו, כי כנראה וכנמצא שעולמו לא כאן

הספד לרב הצדיק אורי זוהר שהלך לעולמו, כי כנראה וכנמצא שעולמו לא כאן

אורי זוהר לא התעלה על עצמו לא כיוצר על, כבמאי או כפורץ דרך תרבותי, הרב אורי זוהר התעלה על עצמו כמנחם אלמנות ויתומים וכנותן טרמפים לקשיי יום...

זכיתי להכיר את הרב אורי זוהר היכרות אישית ואף זכיתי להתארח בביתו בסעודת שבת עם אחותי נילי שהתאלמנה מבעלה ומעשה שסיפר לנו הרב כדי לעודד את רוחה של נילי, כך היה (המעשה מובא בגמרא) פעם אליהו הנביא הלך בשוק ושאלו את אליהו מי מבאי השוק הוא בן העולם הבא, הצביע אליהו הנביא על שני ליצנים ששימחו את באי השוק...

בנוסף עמדתי פעם בתחנת אוטובוס בגאולה ובמו עיניי ראיתי איך הרב אורי זוהר עוצר בתחנת אוטובוס ושואל "מי צריך טרמפ" לאזור שבו הוא גר, התורה מלמדת אותנו שהאדם ניכר ע"פ מעשיו הקטנים ולא ע"פ פרוייקט איילון וכו' , ועל נקודה זאת יש מדרש על שלושת גדולי עולם: ראובן, אהרון ובועז, ראובן בכיר האחים שהיה תלמיד חכם עצום, אך המעלה היחידה שהתורה מביא אודותיו, שאמר לאחיו לא להרוג את יוסף, ועל זה מגיב ראובן , שאם הייתי יודע שזה הדבר היחידי שהתורה תציין אודותיי הייתי יוצא כנגד האחים ביד רמה.

ועל אהרון אחיו של משה שהיה ידוע כמשכין שלום ובעל רוח הקודש, הדבר היחידי שמציינת התורה אודותיו שהוא "שמח בליבו" על מינוי אחיו הצעיר משה, ועל זה אומר אהרון במדרש שאם הייתי יודע שזאת המעלה היחידה שעליה אני נבחן הייתי יוצא לקראת משה בתזמורת ולא רק שמח בליבי

ואילו על בועז מצויין שהוא נתן כמה זרעונים לרות המואביה, למרות שבועז היה גדול דור ובטוח שהיו לו מעלות מעבר לכמה זרעונים, ועל זה הגיב בועז ואמר אם הייתי יודע שזה כל מה שתכתוב עלי התורה, הייתי נותן לרות עופות מפוטמים. נמצא שלרכז כוחות ולהפיק את פרוייקט איילון זה לא נחשב, כי "אין דבר העומד בפני הרצון" אך כשאנחנו עושים מעשה מבלי משים שם שם אנחנו משתקפים...

אורי זוהר לא התעלה על עצמו לא כיוצר על, כבמאי או כפורץ דרך תרבותי, הרב אורי זוהר התעלה על עצמו כמנחם אלמנות ויתומים וכנותן טרמפים לקשיי יום…


12 views0 comments

Comments


bottom of page