top of page

הנפילה הכלכלית נובעת מחוסר אמון חברי ולא מהבורסה

Updated: Aug 4, 2020


לפני זמן הזמנתי בייגלה קר! בצומת רמלה, המוכרת חיממה לי אותו ולשמע בקשתי השניה, להכניסו לשקית נייר ולא ניילון קראה לעברי: אתה יודע שאתה נודניק!!!לפני עוברים וגם שבים. מיותר לציין, שהבייגלה החם נשאר בידה עד עצם היום הזה.

ההתפוררות הכלכלית שלנו ובכלל נובעת מחסך במושג כבוד האדם באשר הוא...בעברית למילים כבוד וכובד שורש משותף, כי לבעל הכבוד יש משקל סגולי הפורץ לעולם החיצון. ככל שיהיה האדם טוב, מחונן ומוכשר הוא לא יעורר כבוד אם לא יצליח לממש את כשרונותיו ואת ייעודו באמצעות מחווה לקהילה. הכבוד לאדם לחברה ולעסק מתגשם במחווה חיצונית המסייעת לאישיותו הפנימית לפרוץ לעולם החיצון.

איש הבשורה אמור לפתח דרכי תקשורת עם שכניו, מכריו ולהתקשר עמם בדו-שיח של דברים המוליכים למעשים עם תמהיל של אמון. הכבוד קשור לפרסום. אין הכבוד שרוי בעילום שם. הכלכלה העולמית ובכלל לא נשענת על משאבים חומריים כגון: נפט, יהלומים ובייגלה... כבר ראינו מדינות-כגון אוקראינה- עם נהרות שזורמים ע"י הבתים, אבל בבתים לא היו ברזים. הבידול החברתי וחוסר מכנה משותף החברתי-תרבותי השאיר את החברה-כלכלה שם בבונקר.

מהות הכלכלה היא התפיסה החברתית- תרבותית של קבוצת אנשים הרוצה להצליח לצלוחאת החיים. ככלל הכלכלה נועדה לכלכל את מעשיו של האדם ברוח ובחומר.לולא חיי הכלכלה כל אדם היה נשאר בביתו עם העז והחסה והיה נמנע ממנו הקשר החברתי המתבקש עם אנשים ועולמות חדשים. רובינסון קרוזו לא יכול היה להצליח הוא יכול היה רק לשרוד ברמה של ארוחת בוקר, צהרים ודרינק...

ההצלחה יכולה לצאת מהכוח לפועל רק ע"י אחדות של הפרטים ויצירת תאגיד שיפרוש את מוטות ענפיו שיצלו ויתנו פרי לנו ולדורות הבאים...על מנת להצליח לצלוח על פני המים הסוערים של החיים, יש לבנות במשותף מערכת גשרים וקשרים עם יסודות חברתיים המושתתים על אמון.

ההוכחה: הציוויליזציה שווה לסך המאמצים הקהילתיים של אלפי דורות.

לכן, יש לתת עדיפות עליונה(ולא תחתונה) לבניית חברה המושתת על ערך חברי היוצר חיבור (וזה לא רק שורש של מילה).

הציניות וההתנשאות, הישראלית ובכלל לדורותיה בנתה דורות של חספוס של התנשאות, שמרחיקה אותנו מקשר חברי. החיבור נוצר בשעה שהאדם כובש ושם ברקסים על היציאות שלו. במסלולי המרוצים בפריז מלמדים את הנהגים על הברקסים ולא על דוושת הגז.זה הסוד של המרוץ של החיים! כיצד להאט בסיבוב של החיים, כיצד להתאפק ולא לפלוט את הקרינה שלך ברשות הרבים.כיצד לעצור את הדורסנות הכוחנית למרות שיש לך את זה! (ובינינו אין לנו את זה).

האדם אמור לכבוש את הטבע שלו! רק האדם שיכבוש את עצמו יזכה לפרסום ולכבוד.הגאה והיהיר דוחה ונדחה! הצנוע ותמים מושך ולראיה: הריק הוא הכוח החזק שבטבע-ראה את החור השחור או הוואקום שנוצר מחוסר אוויר וריק.

האחדות שלנו כעם תגרום לכלכלה לצמוח וללבלב. רק שיתוף פעולה, הבא לידי ביטוי מדיבור ועד לחתימה בין היחיד לקהילה, יכול להצמיח הצלחה.

התרבות החברתית האירופאית היא הבסיס של כלכלתה. חופש הביטוי וכבוד האדם באשר הוא זאת התשתית האמריקאית.

לא שמענו על אסקימוסי מתבודד שהצליח כמו בייל גייטס, שבנה תאגיד שמאגד ומאחד.


אך יש לזכור! שלמרות החיבור החברתי, יש להגן על האנושיות של הפרט. למרות הערכיות החברתית אל לה, לאחדות המאוחדת, לטשטש את ה"אני" של הפרט.חשיפת האנושיות, הנדירות שבה ובדידות הפרט אמורה לפתח אמפטיה והבנה למורכבות החיים הבנויים מקצוות סותרים: בדידות וחברה, מכניזם ואנושיות, מלחמה ושלום.

17 views0 comments

Comments


bottom of page