top of page

גטו בריחה או חדר בחירה?

1. באישי, אנו חיים בגטו מנטלי, כי במראה אנחנו משתקפים בהפוך ובהקלטה איננו מצליחים לזהות את קולנו. 2. בהיסטורי, ג'ורג' אורוול, גדול הסופרים במאה ה-20, כתב כי "מי ששולט על הווה שולט על העבר".
3. המושג גטו בריחה מתחרה בחדר בריחה ושמו מעיד על עצמותו חדר בריחה? אנשים אוהבים את חדרם? אז למה לברוח ממנו? האם המושג חדר בריחה, מעודד לברוח מביתך/ חדרך? האדם אמור לחוש בחדרו הכי נח בעולם ולא לברוח ממנו - חדר בריחה? גטו בריחה כבר בשמו מציב לך אדגר המבוסס על ההיסטוריה היהודית בנושא הגטאות שהתחילה בונציה. בקיצור הייתי מתפשר עם הקופרייט של "חדר בריחה" לכיוון חדר בחירה...כי מהות האדם בחירתו בן טוב לרע, בין אור לחושך ובין הרגלינו לתקווה... אז אם ההיסטוריה המצונזרת מעניינת אתכם ואתם רוצים לברוח לשעה קלה מהגטו המנטלי של המציאות, אתם מוזמנים ל"מוזיאון שואה או תקווה" עם חדר/גטו בריחה. שדרות הרצל 120, תחנת רכבת קלה "יפה נוף", ירושלים. לווטסאפ לתיאום: טל' 050-2578313.

3 views0 comments

コメント


bottom of page