ארבעת הנחות היסוד של החוג הרב תחומי בהבנת הנמצא


הנחת יסוד 1 לימוד השורש

יש ללמוד את הנחות היסוד תחילה בגלל ריבוי הפרטים. הטורח בפרטים מעייף ולא תכליתי...

החיים המקיפים אותנו מורכבים מפרטים מרובים העלולים לבלבל בריבויים את המתבונן. לכן, עלינו לגלות תחילה את אמיתות היסוד של המציאות, כדי שאלה ישמשו לנו כלי עבודה בהבנת הנמצא במסע של החיים. הבנת השורש תעיד על ענפי העץ...

מטרתו של חיבור זה היא להניח בידי הקורא כלי אשר כזה. כשנטמיע בתוכנו את תובנת הפרספקטיבה של החיים, נוכל לרכז את מהלכינו בצעידה ממוקדת לעבר יעדי חיינו ובהשגתם.


הנחת יסוד 2. כולם יודעים הכל


הם רק רדומים- ההמצאות הגדולות והקטנות לא ניזקקו לקהל יעד- פיטר דרוקר

"לא באתי לחדש דבר אלא להזכיר לכם נשכחות" בשם הרמח"ל

בעבודתי כאסטרטג, המלצתי ללקוחותיי שעדיף בקמפיינים ובכלל, להישען על ההזכרה מאשר לחדש חידושים זרים הדורשים הטמעה יקרה בנפשו של הצרכן

גם אסטרטגיה זאת צמחה בסביבה המוכרת לכל אחד מאתנו, אני מקווה-מלשון קו- שחיבורי יחסוך לכם טיסה של חיפוש במזרח הרחוק או הקרוב,