top of page

ארבעת הנחות היסוד של החוג הרב תחומי בהבנת הנמצא


הנחת יסוד 1 לימוד השורש

יש ללמוד את הנחות היסוד תחילה בגלל ריבוי הפרטים. הטורח בפרטים מעייף ולא תכליתי...

החיים המקיפים אותנו מורכבים מפרטים מרובים העלולים לבלבל בריבויים את המתבונן. לכן, עלינו לגלות תחילה את אמיתות היסוד של המציאות, כדי שאלה ישמשו לנו כלי עבודה בהבנת הנמצא במסע של החיים. הבנת השורש תעיד על ענפי העץ...

מטרתו של חיבור זה היא להניח בידי הקורא כלי אשר כזה. כשנטמיע בתוכנו את תובנת הפרספקטיבה של החיים, נוכל לרכז את מהלכינו בצעידה ממוקדת לעבר יעדי חיינו ובהשגתם.


הנחת יסוד 2. כולם יודעים הכל


הם רק רדומים- ההמצאות הגדולות והקטנות לא ניזקקו לקהל יעד- פיטר דרוקר

"לא באתי לחדש דבר אלא להזכיר לכם נשכחות" בשם הרמח"ל

בעבודתי כאסטרטג, המלצתי ללקוחותיי שעדיף בקמפיינים ובכלל, להישען על ההזכרה מאשר לחדש חידושים זרים הדורשים הטמעה יקרה בנפשו של הצרכן

גם אסטרטגיה זאת צמחה בסביבה המוכרת לכל אחד מאתנו, אני מקווה-מלשון קו- שחיבורי יחסוך לכם טיסה של חיפוש במזרח הרחוק או הקרוב, שהרי הכל כאן בנמצא

גם פיטר דרוקר- מייסד עולם השיווק המדעי מארה"ב ומחברת ארי פוטר טענו שאין קהל יעד.

השמש מכה על כל הבתים בשווה, מדוע יש בתים שמוארים יותר? הכל תלוי בניקיון החלונות


הנחת יסוד 3 הכול כאן בנמצא ולא בהודו

מוליכי הדעת בעולם שואבים את היצירות שלהם מכאן ואנו מחקים אותם ככלב הרץ אחרי זנבו...

הסרט מטריקס מציג את ציון כערך עליון למרות שאנחנו מתביישים להעלות את המילה על דל שפתינו

מדונה שואבת את יצירותיה מכאן...

ציון הייתה נקודת החזון הבולטת ביותר בהיסטוריה שהתממשה

במפגש אמנים בעין הוד בשנת 1980, התייחס ז'אן פול סארטר לחיבתם של אמנים ישראלים לתרבויות זרות ואמר שבמרתפי הבנקים שלנו יש מילארדיים של דעות ואילו אנחנו הולכים ומבקשים הלוואות בבנקים זרים."אתם יודעים כמה אתם עשירים?" שאל סארטר.


הנחת יסוד 4 מה שאתה רואה הוא חלק ממך

כל דבר שאנו רואים בא ללמד אותנו משהו אפילו אם זה במקרה

חז"ל- מדוע נסמכה פרשת "נזיר" ל"אישה סוטה" כי כל הרואה יזיר את עצמו מהיין מה הקשר?

הבעש"ט- כל מה שרואים קשור אלינו הרמב"ם- כשאדם עובר על עברה בשוגג היא חלק ממנו

הגר"א- אפילו באונס


36 views0 comments

Comments


bottom of page