top of page

.

סבר פלוצקר: "לידידי עפר חזק ואמץ! אתה המפעל החשוב ביותר בעולם לשימור האמת ההיסטורית על מרד גטו וורשה"

איפה מאיה

קריאתם של 3 רבנים, רב אחד ביוטיוב ופרופ' נודע, לפרסם

את העקדה של איילת השחר של השואה - רחל לאה שרנקה

בכניסתכם למוזיאון שואה או תקווה עם חדר / גטו בריחה אתם תורמים למאמצינו 1. לספר על האחדות 2. פדיון שבויים

1.

2.

3.

Captive Redemption, eight commandments in one

A letter of friendship and recognition

 

It is important to recognize Ofer Aloni for his important project of commemoration unknown sides of the Warsaw Ghetto Uprising, “holocaust or hope mini museum with an escape ghetto” that he has setup, which I visited and it’s an unforgettable experience. I highly recommend visiting it. Moreover, the case of Rachel Lea “Sarenka” Zilberberg Kopito’s (his aunt) bravery, which is revealed to the public thanks to Ofer Aloni’s efforts awakens us for acknowledging with gratitude to that brave woman, at a heavy price of a personal victim, as a mother that sacrificed her daughter Maya and herself, for the entirety of Israel. Nowdays Ofer is searching for Maya, which is a Captive redemption analysis. Rachel Leah Sarenka blessed the sky’s name and raised Israel’s beam in the days of darkness – the Holocaust.

Rabbi Ori Sharki, chairman of the world’s treaty -  a senior lecturer at Meir Institute

מכתב ברכה

בחסדי השם זכיתי להכיר בשכונתינו את ה"ה עפר אלוני הי"ו איש מופלא אהוב וחשוב! יקר ונעלה לשם ותהילה! אשר נשאו ליבו להרים על נס את זכרה של דודתו אחות אמו, רחל לאה שרנקה- אשר הציתה  את מרד גטו ורשה, המרד האזרחי הראשון בעולם! כנגד הנאצים הארורים יש"ו ואף נהרגה שם על קידוש השם הי"ד. אכן, גם בתקופת החושך והאפלה של השואה המחרידה בעיצומה של מלחמת העולם השניה הרדיפות והגיטאות מחנות הריכוז וההשמדה, בכל הדורות– עם ישראל הפגין  גבורה ועוצמה פלאית בשמירה על יהדותו ואמונתו בדיוק כמו שם סופר בספר הקדוש "חובת הלבבות" בשער אהבת השם על אחד מהחסידים שהיה קם בלילה ואמר אלוהיי! הרעבתני! וערום עזבתני! ובמחשכי לילה הושבתני! ועוזך וגודלך הורתני! אם תשרפני באש. לא אוסיף - כי אם לאהבה אותך! בשמחה בך! וביאר האדמו"ר הקדוש מצנז זצק"ל שזה הטעם ששמים את היד על העיניים בשעת אמירת "שמע ישראל" וקבלת עול מלכות שמים, כי בכך אנו מצהירים שאומנם למראה עיננו יש מציאות של דין קשה! תמיהות קשות! וחוסר הבנה! אך כל זה שיך רק למסגרת של ההגיון האנשי! רק במציאות הנגלית לעיני הבשר שלנו! אך מעבר למציאות הנגלית לעיננו, יש מלכות אלוקית! "ומשפטי השם אמת צדקו יחדיו". אך מניין שואבת אשה - רחל לאה שרנקה הי"ד, כח ועוצמה לקום ולמרוד במלכות האופל והרשע של הנאצים הארורים? מהאמא הראשונה של עם ישראל שרה אמנו ע"ה! כידוע אברהם ושרה יורדים למצרים בעקבות רעב נורא בארץ כנען  (בראשית פרק פסוקים יו"ד  עד י"ג) ואברהם מבקש משרה "אמרי נא  אחותי את למען יטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך", שרה נלקחת אל פרעה מלך מצריים, והקושיה זועקת אין ספק שחיי אברהם אבינו  מוטלים על כף המאזניים! והוא נתון במצב של סכנת חיים ממשית! אבל היה על אברהם למסור את נפשו למען הצלת אשת נעוריו, ולא למוסרה ולהפקירה לידיו הטמאות של פרעה? אלא  מבארים חז"ל "כי מעשה אבות – סימן לבנים" כלומר: כל מעשה האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב והאמהות הקדושות שרה רבקה רחל ולאה אינם מעשים אישיים ופרטיים, אלה הם מעשים אשר יצרו השפעה על כלל בית ישראל לדורות עולם!  ולנצח נצחים! לכן אברהם אבינו שולח את שרה לגוב האריות לידי, פרעה מלך מצרים, ראשית - כיון שראה שיש שמירה אלוקית עליונה  על שרה  ומלאך השם הולך לפניה, אם כן ודאי שלא באמת

הפקיר אותה אם  מטרתו וכוונתו של אברהם אבינו שדרך שרה תסלול הדרך! ותחוקק את הטבע בנשות ישראל לדורות! שגם במצבים הכי קשים שומרות על טהרתן וקדושתן! ומוסרות עצמן על קידוש השם! כי מעשה אבות - סימן לבנים! ומעשה אימהות - סימן לבנות! בברכת התורה הקדושה, ובצפיה כי נזכה במהרה: "לקרוא שנת רצון להשם ויום נקם לאלקינו, לנחם כל אבלים, לשוב לאבלי ציון - לתת להם פאר תחת אפר" אמן. (ישעיה ס"א) הרב גדעון שניאור רב ומורה צדק, ק" ק "יפה נוף" בית הכרם, עיה"ק ירושלים ח"י במר חשון התשפ"ב פר' חיי שרה

20211202_062502.jpg

צילום בפתח ה"מיני מוזיאון שואה או תקווה עם חדר בריחה - קריאתם של 4 הרבנים ושל פרופ' נודע לפרסם את סיפורה של מאיה החטופה..."

פדיון שבויים שמונה מצוות במצווה אחת

פדיון שבויים טקסט רץ
bottom of page