top of page
אמנות שואה

ציור השקפתי היסטורי

הבנת הנמצא בפילוסופיה ובהיסטוריה

לכבוד יום השואה והגבורה קישור לציור השקפתי על מרד גטו וורשה

מתוך הסידרה: "הכול צפוי והרשות נתונה" - הכאוס על רקע מתמטי*

שם הצייר: עפר ע''ש שרנקה אלוני, אקריליק על בד, תחום בשני מלבני זהב* (גודל 132 על 42 ס"מ) *יחס זהב "הפרופורציה האלוהית"– היחס המושלם בין הרוחב לאורך  התגלה על ידי אחד מתלמידיו של פיתגורס היחס  תואר בספרו של אוקלידס "יסודות", לפני כ-2,300 שנים.

ציור היסטורי.jpg
חצים2.jpg
ממוספר המסע של מעוררת המרד שרנקה.jpg

מימין לשמאל: א.1937 שרנקה ומרדכי אנילביץ' בצילום המפורסם המשותף בל"ג בעומר ב. כ 17 חברים בצריף על יד פונאר צופים ברצח של כל יהדות וילנה, אז מחליטים לצאת עם בשורת המרד ג.20.2.1941 שרנקה שולחת מכתב לאמי רות על הולדת בתה מאיה ד.