top of page

המבחן בהבנת הנמצא בעיצוב, שיווק והפקה הוא המבוא לידע שצברתי, בתחום הנעורות  ביצירה ועשייה. אם קיבלת ציון עובר כנראה וכנמצא אתה לא נזקק לשירותיי, בהצלחה עפר