top of page
לוגו רץ (1).jpg

תקווה - שנים הטמעתי תקווה - המניע בשיווק ה"ברזלים" של אופנועי קוואסקי, מדפסות hp, חב' תרופות  roche ועוד... ולא הבנתי את הדחף שלי בנושא תקווה, עד שיום בהיר מצאתי מציאה שעוררה אותי לשאלה, למה בכל השפות בעולם כתוב שאדם בלי תקווה נחשב למת? והתשובה, כי האדם הוא הלך ההולך מחיסרון להשלמה ונזקק למניע, את המניע הזה תרגמתי  לאישי, חברתי, שיווקי  אז אם אתם רוצים לקדם את עצמותכם, מוצר או עסק, אתם מוזמנים להחשף לדרך המעוררת  מתרדמת ההרגל, שזה האתגר בעולמנו החושף עשרות אלפי מסרים ביום הגורמים למתבונן / הקליינט, להסח הדעת. דעתו של סבר פלוצר על דרכי וקישור לספרי "הקו א-ל התקווה"

הקו האישי שלך לעבר התקווה המשותפת שלנו...

התקווה היא המניע להלך ההולך מחיסרון להשלמה

bottom of page