top of page

code2hope - דבר המעורר תקווה

צופן התקווה - כי אדם בלי תקווה נחשב למת

צופן התקווה - כי אדם בלי תקווה נחשב למת

עצה מהרמב"ם כמי שנחשב לגדול הרופאים בעולם והתייחס לאמנות כאמצעי ריפוי לנפש: "כי הנפש תלאה והמחשבה תטמטם בהתמדת העיון בדברים הקשים, כשם שייעף הגוף בבצעו עבודה מפרכת. ולכשינוח ויינפש, ישוב אותה שעה לשוויו. כמו כן צריכה הנפש גם היא למנוחה והתעסק בנחת החושים, כגון  ההתבוננות בציורים ובדברים הנאים, עד שתסתלק הלאות ממנה".

hope art
החומר משתוקק לצורה.jpg

4. השתקפות בבוקר

68 מואר.jpg

3. ה"אני" ביחס לחברתי

65.jpg

נמכר

2. הירח מקבל מהשמש למוזה

ציור נקודת אחיזה 3n חתום .jpg

1. החומר משתוקק לצורה