top of page

ציורים עם נקודת המגוז, "המחנכת" למיקוד והיוצרת תחושה של עומק

1 22 11111111 ראשון אור חדש.jpg

ציורים מעוררי תקווה, כי אדם בלי תקווה נחשב למת עכשיו במבצע: ב 500 ש"ח ליחידה גודל 29.7/ על 42 ס"מ

22אור חדש 2.jpg

1. אור חדש על ציון תאיר, כי הישן התקלקל

a.PNG

2. התורה מתחילה באות בי"ת החוסמת את החקירה שלפני בריאת העולם - בשם הגאון מוילנה

66שיוותי 2.jpg

3. נקודת המגוז המצויה בכל מקום מעוררת את המשל המוחשי ביותר למציאותו של הבורא

הכל נסמך 2 88.jpg

4. כמה צניעות מוטמעת בגורם שהכל נובע ממנו והולך אליו והוא נסתר

99המסע אל עפר 2.jpg

5. כל חיינו הם מסע מעולם ההרכבה אל האחד הפשוט

10הכל נמשך 2.jpg

6. בגלל שנבראנו בריבוי ובמורכבות (נשמה, נפש וגוף) מציאות האחד הפשוט נעלמת לגבנו 

15אי שם 2.jpg

7. הנעלם הוא המניע לאדם המוגדר כהלך

המסע אל נקודת 13המגוז ישי  2 (2).jpg

8. האדם הוא הלך שהולך מבלי היכולת לגעת בשלמות, לכן הוא נזקק לנקודת ההעלמות  היוצרת דרך לתקווה...

244אור שווה לרז.jpg

9. איך ייתכן שאור = 207 = רז בגימטריה, שהרי אור הוא גילוי ורז הסתר?

bottom of page