top of page

"בעשרה מאמרות נברא העולם" ולא בגרפיקה, אחרת היינו מקבלים את התנ"ך כקומיקס- הכתיבה היא היסוד

1. כתיבתי והפקתי האישית לשמחות, ימי הולדת, חתונות

שלח לנו בריפ של בעל השמחה ונחזיר לך הקדשה מעוררת אודותיו, שהיא מעוררת יותר מכל מתנה בעולם, כמו"כ ניתן להדפיס את האמירה על T-shirt

seif 1

דוגמה לכתיבה אישית: היא נולדה למציאות של מציאה הבאה בהיסח הדעת שלא לדבר על האירועים הכואבים שגם באו בהפתעה… ומשום מקום, והסיבה- המשיכה הבלתי מובנת לגידול ורדים, המוקפים בקוצים אשר נועדו להגן על עצמם מפני "הרעים". היא הייתה חוזרת חבולה מכף רגל ועד ראש אך עם חיוך סלחני (לאותם קוצים) ולכן השם שדבק בה "ילדת הורדים" משקף את הניגוד המעורר, מחד ילדה המכילה תום של יצירה ועשייה ומנגד ורדים עדינים ורכים אך מוקפים קוצים העלולים לפגוע בך- גם אם אתה מן הטובים.

עפר אלוני   

TSHIRT.png