top of page

1. לרכישת טי שירט עם S לזכר שָׂרֵנְקַה לחץ על התמונה

70c0e1e6-4e70-4e52-9d0a-be29e1a7f653.png

בקניית החולצה אתם עוזרים במצווה החשובה - פדיון שבויים
למציאת מאיה שהוקרבה ע''י אמה שָׂרֵנְקַה למען מרד גטו וורשה

תמונות להמחשה- הקליקו להגדלה

חולצות  לבן 2.jpg
s-white background.jpg
ארטישוק עם ברקוד שארט.jpg
חולצות  שחור 2.jpg
פסל אנדרטה בדמיי חיי עם טקסט עברית.jpg
ההוא עם החולצה 1111שרנקה לוגו.png

2. סדרה עם ניגוד מעורר כי הנעורות מזכירה לנו את ערך החיים...
תפיסת חיינו נובעת מהשוואת דברים שווים ונבדלים וכך מתגלים לעיננו הניגודים. מדוע אנחנו מתאמצים להשוות ולהבדיל בין דברים? ההשוואה - ולעומתה ההבדלה מטרתם בניית מחיצה, שאינה נותנת לנו לערבב בין תחומים שונים, ובעקבותיה אנחנו מבינים יותר את פשרם של הדברים. הלימוד וההבנה נעשים בהבלטת הניגודים, מחלת ההרגל מטשטשת את הבחנת הניגודים שבעולמינו, וכך גם ההבנה שוקעת בתרדמה. הניגודים עשויים לגרום לנו להתעורר לכל שנייה של חיים...

2

לזכר שרנקה  מעוררת  ומורדת גטו וורשה

חולצות  שחור 2.jpg
גטו-אנגלית.png
unisex-basic-softstyle-t-shirt-black-fro
חולצות  שחור 2.jpg
smal-yamin1.jpg
חולצות  שחור 2.jpg
לב שכל.jpg

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.