top of page

שם הציור: משהו על מידת הגאווה מתוך הסידרה: "הכול צפוי והרשות נתונה - הכאוס על רקע מתמטי*"

 

משהו על מידת הגאווה והרבה על החיים... ע"פ" סוס ורוכבו רמה  בים" (שירת הים) השם מוסיף למצרי גאווה על גאוותו ונותן לו עוד מעלה כדי להגדיל נפילתו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא (ע"פ הכלי יקר) האלוהים הרכיב את המצרי – סמל לגאווה על הסוס – המייצג את הגאווה ואת התמהיל הזה הוא ירה למקום הכי גאה שניתן לתאר... ומשם ריסק להם ת'צורה, משל למלך שחשק להפיל בן כפר, אך נפילתו ממעמדו לא תכאב, מה עשה אותו המלך? העלה את הבן כפר לדרגת שר נחשב ומשם הפילו... שם הצייר: עפר אלוני, אקריליק על בד, תחום בשני מלבני זהב* (גודל 132 על 42 ס"מ מוסגר במסגור פנימי) *יחס זהב -  "הפרופורציה האלוהית" – היחס האופטימאלי בין הרוחב לאורך  התגלה על ידי אחד מתלמידיו של פיתגורס היחס  תואר בספרו של אוקלידס "יסודות", לפני כ-2,300 שנים.

הדפס ממוסגר משהו על הגאווה

₪1,800.00Price