top of page

בכל תחום בחיים יש ללמוד על המהות כי החיים מורכבים מריבוי של "ענפים ועלים" העלולים לבלבל לעייף את המתבונן לכן מוגש לך שיעור על היסודות הנצרכים פילוסופית ומעשית "בהבנת הנמצא" בציור. למה צריך לצייר על בד שחור? למה צריך ללמוד יסודות ב"קצר ולווריד"? מה זאת נקודת המגוז ומתי המציאו אותה? למה המצרים הקדמונים לא ידעו לצייר בפרספקטיבה? למה כחול זה צבע של בנים ואדום צבע של בנות? איך יוצרים פרספקטיבה?

האם הנסתר הוא מניע? למה הצייר פול גוגן צייר צבא אנשים בירוק? למה הרקע לא פחוט חשוב מהאובייקט?

 

שיעור ביסודות הציור (11 דקות) וידאו

₪110.00Price