top of page

שם הציור: בראשית, כי כל יום זאת בריאה חדשה, שלעולם לא הייתה... מתוך הסידרה: "הכול צפוי והרשות נתונה - הכאוס על רקע מתמטי*"

בראשית, כי כל יום זאת בריאה חדשה, שלעולם לא הייתה... התשובה לעצם זכותנו וקיומנו, מצויה בקונספט של  המילה בראשית על פי רש"י: "אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל ומה טעם פתח בבראשית?"- שהרי מדובר בספר חוקים ברמת התכל'ס, ספר חוקים אמור להתחיל עם חוקי יסוד ולא בסיפורי בריאה...

שם הצייר: עפר אלוני, אקריליק על בד, תחום בשני מלבני זהב* (גודל 132 על 42 ס"מ ממוסגר במסגור פנימי) *יחס זהב -  "הפרופורציה האלוהית" – היחס האופטימאלי בין הרוחב לאורך  התגלה על ידי אחד מתלמידיו של פיתגורס היחס  תואר בספרו של אוקלידס "יסודות", לפני כ-2,300 שנים. 

הדפס ממוסגר בראשית

₪1,800.00Price