עפר: אז מה? אז ישכחו את השואה? פרופ': הם ינסו, והחיים שאנחנו חיים היום, לעשות להשכיח את העניין של

עודכן: 10 בפבר׳תמליל שיחת טלפון של עפר עם פרופ' ישראל גוטמן, 28 מרץ 2013

עפר: שלום, מועדים לשמחה,

פרופ': או שלום, מה חדש?

עפר: מה חדש? הרבה דברים חדשים, רק עניין אותי, כלומר, כל הזמן אני מגלה דברים חדשים, אחד הדברים המעניינים זה שאף אחד לא מכיר אף שם חוץ ממרדכי אנילביץ' מהנוער, מהאנשים.

פרופ': כן, ככה זה,

עפר: אני שואל אנשים אם הם מכירים מכל החמישים ואחד, הייתי הרי בוורשה, אז צילמתי את המצבה, עם ה- 51 שמות, שיש שם במילא 18, ואני שואל אנשים ומחפש באינטרנט את השמות שלהם, זה לא נמצא, ואני התחלתי לפרסם את השמות שלהם,

פרופ': (מגחך) זה לא פשוט, זה האנשים האלה, מה שפה קורה בארץ הזאת, מה שהם מוכנים לעשות, זה לא היסטוריה שלהם, רק עניינים כאלה שהם רוצים,

עפר: כלומר? מה הם רוצים?

פרופ': מה?

עפר: מה הם רוצים?

פרופ': מה הם רוצים? כסף... ויש גניבה בקשר לכסף שהם לקחו

עפר: מי זה הם?

פרופ': האלה, של, מה שמם? הם בית גדול שהם תופסים אצלנו

עפר: למה אתה מתכוון פרופ' גוטמן? לאיזה בית?

פרופ': איזה בית? לבית שהם מקבלים את ה, את ה, כל העניין הזה של כסף שמגיע אליהם והם שומרים והם מוסרים, אצלי הם כבר לקחו וגנבו

עפר: כסף שמגיע לך?

פרופ': כסף שמגיע לי, כן.

עפר: מה, מספרים ופרסומים שפרסמת?

פרופ': נתתי להם את הכסף הזה, ואח"כ הם אמרו שהכסף שלהם, זאת אומרת, זה בכלל לא נתתי, נתתי מכיוון שהם קיבלו את העניין של שמירה על זה, כן? וככה..... לקחת חלק, חלק להוסיף לדברים כאלה, יש כל מיני דברים, אתה, אנשים שעושים את זה מתוך גישה די.... תוך גישה שיש לה