top of page

5. "עיצוב פנים עם פנימיות" פרק "המקום" גלריה בנווה צדק, ת"א

"המקום" לאנשים יוצרים בנווה צדק הקסומה למפיקים, במאים, צלמים, ציירים...לדף, עיצוב פנים עם פנימיות כי התנועה החיצונית מעוררת את הפנימית

שששששש מצלמים לוקישן במקום

ציפי שביט ממתינה בתור לצילום
לאתר, עיצוב פנים עם פנימיות כי התנועה החיצונית מעוררת את הפנימית


13 views0 comments