top of page

4. "עיצוב פנים עם פנימיות" תערוכת משפחה לעולם הרפואה - "הנסיך הגדול ומלחמתו למען החיים כערך עליון"

Updated: Feb 17, 2021


מבוך אקטיבי לעולם הרפואה

הנסיך הגדול ומלחמתו למען החיים מלחמת כוחות האור בכוחות החושך

המטרה: לעורר מתרדמת ההרגל בעולם הרפואה

הדרך: מבוך אקטיבי, הניתן לשלבו בכל מרכז חינוכי ו/או בתי חולים (50 -100 מ"ר)

ספונסרים: משרד הבריאות, החינוך, חברות תרופות...


רוח הדברים: הנסיך הגדול ומלחמתו למען החיים כערך עליון


הנסיך הגדול היא דמות אשר נולדה באחד השבילים המוליכים אל החיים...


עוד בילדותו, הגיע הנסיך להכרה שהרצון המרכזי, מעבר לרצון להיות טייס, נהג רכבת או ברוקר, הוא הרצון לחיים כערך עליון. לכן הוא הקדיש את חייו לחיים, כפועל וכמושג. להכשרת המצע (הקרקע) אשר עליו יגדל הילד - המייצג את החיים, ולמלחמה בגורמים אשר עלולים להפריע להתפתחותו.


באחד מטיוליו בשדות המוריקים, הוא הבין כי הקרקע חייבת להיות דשנה ופורייה על מנת שהזרע ינבוט. כידוע, בכל זרע טמון הרצון לנבוט, והקוד המכיל את ייעודו ותכלית העץ.

ועל דרך הנמשל, בכל ילד טמון הרצון המרכזי שהוא החיים, והשאיפה למימוש הרצונות המשניים כגון: מקצוע, תחביבים ורולר בליידס.


לפעמים המטרות הן סמויות ובלתי נראות, למרות שהן קיימות, כמשל, לאחר שקיעת החמה, מתגלה לעינינו עולם חדש - עולם הכוכבים, וידוע שהעולם ה"חדש" הזה אשר מתגלה אלינו רק עם חשכה, הוא איתנו גם בשעות היום, אלא שאז הוא סמוי מעינינו, ולכן אין אנו ערים לקיומו. עם הופעתו בלילה - מקבל עולמנו מימד חדש, מימד של כוכבים ומזלות.


גם הרצונות שלנו קיימים, אך נחשפים רק בבגרותנו - ולכן לנער קוראים עלם, כי רצונותיו נעלמים – וכנגד, קיימים גם מכשולים וסכנות אשר סובבים אותנו מבלי שנהיה ערים לקיומם, כגון: חיידקים, מחלות, ומיני מרעין בישין.


ולכן, אם אתם מזדהים עם הנסיך הגדול ומלחמתו למען החיים, אתם מוזמנים כאן ועכשיו, למבוך של החיים, שם תפגשו חייזרים, כי את המפלצות כבר ביטלו (ייתכן שביטלו את המפלצות ועברו לחייזרים בגלל ערכים סוציו-אוקונומיים הקשורים לדור ההייטק?:)


החייזרים מייצגים את המחלות, אשר מקיפות ולעיתים אף מתקיפות אותנו.

המבוך יביך אותך (המושג מחייב) באופן חיובי, בשלבים הראשונים שלו,

אבל אם תעזרו ברופאים או באחיות, תוכלו לחצות את המבוך ולהישאר עם רשמים על החיים כערך עליון, ועל המחלות והמלחמות, שיעזרו לנו כאנשים לחצות את המציאות באיכות חיים.


אם אתם מאמינים שיש מחלות, תאמינו שיש להן תרופות! זהו בעצם האיזון בין הטוב לרע בעולמנו.


המבוך מחולק לשלושה חלקים (כמו כל דבר בצבא, שהרי מדובר במלחמה): כוחות האופל – החיידקים הרעים, כוחות האור – הרופא, האחות, והתאים הלבנים (רקע ירוק), רפואה מונעת - מחר תזרח השמש (רקע ירוק).


לאחר חציית המבוך תשכילו בנוגע למחלות, והדרכים למניעתן, מאחר ורפואה מונעת חיונית יותר, וכן תגלו כי החיים הם באמת ערך עליון, אותו יש לשמר ע"י מלחמה בלתי מתפשרת בכל הגורמים המונעים אותם...

אז לחיים ולא רק... עפר

לאתר עיצוב פנים עם פנימיות כי התנועה החיצונית מעוררת את הפנימית


16 views0 comments

Comentarios