top of page

2 "עיצוב פנים עם פנימיות" פרק "המפגש שבין החכם היהודי לסיני "הנג'ו בסין תערוכת אקספו ל100 מדינות

Updated: Feb 17, 2021

ושוב עיצוב הנשען על אמירה המפליגה לעבר הצבעים...ביתן dno5בתערוכת expo 2006 בסין

יחשוף בפנייך את התובנות של חכמי סין וחכמי ישראל

לאחר שקיעת החמה, מתגלה לעינינו עולם אחר - עולם הכוכבים. העולם הזה, הנחשף לעינינו רק עם בוא החשיכה, נמצא איתנו גם בשעות היום, אלא שאז הוא סמוי מן העין ולכן אין אנו ערים לקיומו. עם הופעתו בשעת לילה, מקבל עולמנו מימד חדש - מימד של כוכבים ומזלות.

בקמפיין דינמי, שנערך בסין בעיר Hangzhou- בביתן הישראלי DN05 אנו מזמינים אותך ואת יתר 40 מיליון המבקרים בביתן, לצייר כוכב זורח, המסמל את החזון המשותף של סין, ישראל והעיר בית שמש. בעת הביקור בביתן, נחשף המבקר למהלך דינמי תוך קבלת "הארה" – על פי חכמי ישראל וסין- על הניגודים המשלימים המרכיבים את עולמנו: אור וחושך, אדמה ושמיים, ישראל וסין**....

**סין היא הגדולה שבמדינות העולם מבחינת מספר התושבים והשניה בגודל השטח.

ישראל היא מהקטנות שבמדינות העולם, הן בשטח והן במספר התושבים .


על הביתן הישראלי


בסיסה של התרבות הסינית הוא בחוכמה הסינית העתיקה, לדורותיה.

ואילו ישראל היא ארץ התנ"ך, הבסט סלר האמוני והאינטלקטואלי של כל הזמנים.

הביקור בביתן הישראלי מזמן מסע כלכלי- רוחני ותרבותי, החושף בפני המבקר שתי תרבויות שונות מאוד, הרחוקות זו מזו כמרחק מזרח מן המערב, אך הנשענות שתיהן על חוכמה עתיקת יומין, שהיא היסוד לקיומנו גם בעולמנו המודרני.

על קונספט הביתן - בין אור לחושך

ההשוואה אינה שונה מהותית מן ההבדלה. בשני המקרים, המשווה/המבדיל בונה מחיצה בין הדברים המושווים/המובדלים, מחיצה המדגישה את ייחודו של כל אחד מן הדברים המושווים/מובדלים. בדרך זו, אנחנו מבינים טוב יותר את פשר הדברים.הבלטת הייחודיות – והניגודים שבין הדברים – הם הבסיס ללימוד ולהבנה. מחלת ההרגל מטשטשת

את הניגודים שבעולמנו וההבנה לוקה בתרדמה. לכן תיקנו חכמי ישראל את המושג הבדלה במטבע התפילה של "אתה חונן לאדם דעת"

על שיתוף הקהלים ביצירת חזון משותף

הביתן הישראלי מציג "קמפיין דינמי- צייר לי כוכב", שהוא חזון המכנה המשותף המואר של סין וישראל, תוך שיתוף פעיל של קהלים שונים בציור כוכב (בדרך הפשוטה והרגילה – ואו תוך ניצול טכנולוגיה מתקדמת) ביצירה אחת, משותפת לכל.

הכוכב הוא המכנה המשותף המואר המופיע בדגל סין,בדגל ישראל ובסמל העיר בית שמש, העיר המארחת את באי הביתן והשוכנת ליד ירושלים, בירת ישראל.

הביקור בביתן, על מתכונתו הייחודית , יעיר את המבקר מתרדמת ההרגל ויאיר את עיניו באשר לניגודים שמשלימים המאפיינים את עולמנו...לאתר עיצוב פנים עם פנימיות כי התנועה החיצונית מעוררת את הפנימיתבסין מסתכלים עליך כמו שאנחנו על סיני בארץ

"שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאו" אז שלחתי את ספרי "בין אור לחושך" בשנת 1984 ומצאתי, ב2016 את הפרוייקט בסין ובשנת 2020 את המיני מוזיאון שואה או תקווה"העמוד הראשון בספר שחולק במרכז מבקרים, במקום פליירים משמימים


הקמפיין הדינמי "צייר לי כוכב" המצאתי משנת 2002

חברים מעיניים בספר בין אור לחושך, שחולק בביתן, שעמודיו בקצב שחור ולבן והם גם

אני בלבן, קובע מזוזה לביתן, אל מול עינייהם המשתהות של הציבור הסיני והתקשורת


העיר הנג'ו ששם נערכה תערוכתי, היא העיר היפה ביותר בסין, סיני הרוצה לנפוש מגיע אליה, בטיבורה של העיר קיים עגם ענקקקק

שוטר סיני מתפעם מהעברית שנראת לו כמו סינית בשבילנו

הבית דפוס הסיני גילה איכויות נדירות

אחת מראשי האוניברסיטה, בסין מקבלת מידיי את ספרי "בין אור לחושך נקודת המפגש שבין החכם הסיני ליהודי"

"קמפיין דינמי צייר לי כוכב בסין, חיבר בין שתי התרבויות הסינית והיהודית בלי מילים, אך עם יצירה משותפת

הדמויות שליוו את המקום, הסיני עם הסיף בשפם והיהודי עם הסעיף בפאות
תערוכת אקספו בסין בעיר הנג'ו - אל מול 100 מדינות 40 מיליון מבקרים, שבנו בר של אלכהול ואנחנו בר של ספרים
הדמייה של הביתן שתכננתי בארץ

59 views0 comments

Comments