top of page

10 שנים אני במחלוקת מול דרייפוס על: האם מרד גטו וורשה הושפע מהפוליטיקה או מהיהדות והשבוע עשו שם חפ

Updated: Jan 17

10 שנים (!) אני במחלוקת עם פרופ' חווי דרייפוס - שוטרת משטרת הזיכרון, על האם מרד גטו וורשה הושפע מהמוסר היהודי כפי שהמורה שלה פרופ' ישראל גוטמן טען והוקלט בהסכמתו עוד ב2013: https://katzr.net/eb1777 בכמה מקומות: https://www.youtube.com/watch?v=rxdv3i8zA_o&t=7s לעומת חווי דרייפוס הטוענת שהמרד נבע מהפוליטיקה - שזאת עמדתה המוטה של חווי והמבין יבין ומי שלא הפסיד:) ובכך היא מרעילה את הזיכרון השואה במוסדות החינוך וצה"ל . גם ה"בוס" שלה פרופ' אייל זיסר סגן הרקטור של אוניברסיטת ת"א, המליץ לבוא עם דרייפוס בדיאלוג ראו שם: https://www.code2hope.net/prof-eyal-zisser אך היא ברחה מדיאלוג זה עד לשניה זאת... אך רצה הגורל (ולא חווי) שבימים אלו נעשו חפירות בבונקר המפקדה של מרד גטו וורשה ברח' מילא 18 ומה מצאו שם? את המניפסט הקומוניסטי או כתבי לנין? לא ולא אלא את פרושו של האורח החיים הקדוש (שהיורצייט שלו חל שבוע שעבר) לספר בראשית (בצילום המצ"ב) וזה אומר דרשני... אגב אני לא מצפה שחווי תשנה את דעתה כי נוכחתי שהיחידי שבא לראות את התיעוד היחידי הקשור למרד היה גוטמן: https://www.youtube.com/watch?v=2HwBm2GDC2A
המציאה שנמצאה שבוע שעבר בחפירות בבונקר המפקדה של מרד גטו וורשה, פרוש האורח החיים הקדוש לספר בראשית (ששבוע שעבר חל יום פטירתו ) ולא מניפסט פוליטי


"אני" על יד המצבה שבה חקוקים 51 לוחמים כולל רחל לאה שרנקה זילברברג קופיטו


הקמפיין שלי לפני 10 שנים

מראה כללי של מילא 18 וורשה

79 views0 comments

Comments