• code2hope

1. "עיצוב פנים עם פנימיות" פרק "גוגן סטודיו בר ולא רק..." שעיצבתי הנשענת על אמירה ולעבר הצבעים

עודכן ב: פבר 17


ולמה עיצובי נשען על אמירה, כי "בעשרה מאמרות נברא העולם" ולא בגרפיקה אחרת היינו מקבלים את התנ"ך כקומיקס:)


1. גוגן, סטודיו בר ולא רק... ברחובות, משרד פרסום והפקה, למאות חברות מזון, במסגרת הקו אופ הרבוע הכחול

הרה"ג שמחה הכהן קוק, סבר פלוצקר - העורך הכלכלי של ידיעות אחרונות ועפר אלונילאתר עיצוב פנים עם פנימיות כי התנועה החיצונית מעוררת את הפנימית

https://katzr.net/39909a

גוגן סטודיו בר ולא רק... נבנה על בית בן 100 שנה ועוצב בצבעים של הצייר פול גוגן, כשהצבע הירקות כהה הקר, שולט כי אנחנו חיים במדינה חמה וזה חוסך מזגן:)גם בכניסה השקענו בייצור "מתח" ועניין לעוברים וגם השבים

7 צפיות0 תגובות

תרמו למציאת מאיה הנעדרת

לפרטים והזמנות: טל: 050-2578313 עפר אלוני סטודיו צופן התקווה, שד' הרצל 120 ירושלים  

© 2020 by Ofer Aloni  - Code2Hope.net  כל הזכויות שמורות

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram