top of page

1. "עיצוב פנים עם פנימיות" פרק "גוגן סטודיו בר ולא רק..." שעיצבתי הנשענת על אמירה ולעבר הצבעים

Updated: Feb 17, 2021


ולמה עיצובי נשען על אמירה, כי "בעשרה מאמרות נברא העולם" ולא בגרפיקה אחרת היינו מקבלים את התנ"ך כקומיקס:)


1. גוגן, סטודיו בר ולא רק... ברחובות, משרד פרסום והפקה, למאות חברות מזון, במסגרת הקו אופ הרבוע הכחול

הרה"ג שמחה הכהן קוק, סבר פלוצקר - העורך הכלכלי של ידיעות אחרונות ועפר אלונילאתר עיצוב פנים עם פנימיות כי התנועה החיצונית מעוררת את הפנימית


גוגן סטודיו בר ולא רק... נבנה על בית בן 100 שנה ועוצב בצבעים של הצייר פול גוגן, כשהצבע הירקות כהה הקר, שולט כי אנחנו חיים במדינה חמה וזה חוסך מזגן:)גם בכניסה השקענו בייצור "מתח" ועניין לעוברים וגם השבים

8 views0 comments

Comments


bottom of page