top of page

שרנקה עשתה עקדת יצחק נשית בגיל כ"ב, עובדה שנחזתה בשני מקורות, בספר בראשית ובתהילים...


דודתי רחל לאה שרנקה  בת 22 (כ"ב)  - עקדה את בתה מאיה וחזרה בינואר 1942 לגטו וורשה הנצור בנאצים לשתי מטרות על: א. להעיד כעדה ראשונה על הרצל השיטתי שהחל בוילנה - פונר ב. לעורר בגיל 22 (כ"ב) כאמור, את המרד האזרחי הראשון בעולם כנגד הנאצים- מרד גטו וורשה, 


וראו פלא מה מצאתי ולא ידעתי: 

רמזיפ לגילה של שרנקה: 1. פרשת עקדת יצחק מסופרת בבראשית פר' כ"ב  א - וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, וְהָאֱלֹהִים, נִסָּה אֶת-אַבְרָהָם; וַיֹּאמֶר אֵלָיו, אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי."


2.  "לַמְנַצֵּחַ עַל־אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר" (תהילים כ"ב) חז"ל מתייחסים לפס' זה כנבואתו של דוד המלך על אסתר המלכה. "אמר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר?" (מסכת יומא, כ"ט א'). שרנקה דודתי (איילת/עפרה בפולנית) הייתה האיילת השחר של השואה, שהרי היא א. עוררה את מרד גטו וורשה בגיל 22 ובצרוף מקרים נדיר "למנצח על איילת השחר" נכתב גם בפרק כ"ב בתהילים. כשם שאיילת השחר מעוררת את האור מהשחר - הזמן השחור ביותר של הלילה, כך שרנקה עוררה את אור התקווה בזמן השחור ביותר של ההיסטוריה 

ג. שלא לדבר ש"שרנקה" היה הכינוי המחתרתי שלה ושמה באמת היה רחל לאה וכבר הובא במסכת מגילה ש"תוקפו" – עוצמתו של מרדכי היהודי היה מעצם מוצאו שילוב של רחל ולאה (מסכת מגילה י"ט)


עקדת שרנקה, ציור עפר שרנקה אלוני


והלימוד זכות על שעקדה

סיפור על "יגעתי (10 שנים) ומצאתי תאמין" זה קטע מדהים. עשר שנים אני הולך עם השאלה אם דודתי הייתה נורמלית בכך שהיא מסרה / עקדה את בתה ואת חייה למען הכלל - בעצם חזרתה לגטו וורשה הנצור בנאצים? והתשובה: "אמר רבא אע"פ כן הדר קבלוה בימי אחשוורוש דכתיב קיימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר" (מגילה). "קבלת התורה שקיבלו עליהם ישראל בימי אחשוורוש, הייתה בדרגה גבוהה יותר מאשר קבלת התורה בהר סיני..." בימי אחשוורוש הגיעו (עם ישראל) לאחדות שלמה ומוחלטת ע"י הסכנה האיומה שריחפה על ראש כולם. "להשמיד להרוג ולאבד", כי בשעת הסכנה נשכחים ומתבטלים כל ההקפדות שיש בין אדם לחברו, ומחשבת כל אחד נתונה לכלל כולו, והיא היא שעת האחדות הגמורה, ושעת הכושר לקבלת התורה בשלמות." (מתוך הספר "שיחות מוסר", הרב חיים ליב שמואלביץ זצק"ל), ובשואה היתה שעת שמד לפי כל השיטות, ומכאן נמצא ששרנקה הייתה נורמלית בהקריבה את עצמה ואת בתה למען כלל ישראל.


מלחמת כוחות האור (מימין) בכוחות האופל (משמאל ) כשבתווך (באמצע) שרנקה רצה עם נס המרד, ציור: עפר שרנקה אלוניסיורים מודרכים במוזיאון, רק בתאום טלפוני 0502578313


Comments


bottom of page