top of page

שם היצירה: ותראה לפניך עקדת יחידה בשואה למען כלל ישראל

Updated: Oct 5, 2023


שרנקה, ממנהיגי גטו וורשה, שעקדה בהשאלה, במוסרה את ילדתה, מאיה, שלא נמצאה עד היום, ונכנסה מרצונה לגטו הנצור, עם שתי בשורות מצמררות שהתניעו את ההיסטוריה למצבנו העכשווי, האחת על הרצח השיטתי של הנאצים בוילנה והשנייה הפועל היוצא של הבחירה "החלטנו" – למרוד, שרנקה חברה לחבריה שמרדו בנאצים כדי ללחום יחד איתם בשם ולעבר התקווה, שהיא צורך נפשי קיומי שלך, שלי וזה לא סותר...


א. איך חושפים את כבוד הקב"ה בהיכלו... בהפצת ההיסטוריה* של איילות השחר!

"קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד" תהילים פרק כ"ט

כל גלות שהיא בחינת יער חשוך הקב"ה בורא את איילת השחר של אותה הגלות. החל מ: 1 מהמיילדות העבריות שפרה ופועה שמרדו בפרעה, דרך 2. יעל וסיסרא 3. אסתר המלכה נגד מלכות אחשוורוש 4. נשות חנוכה שמרדו ראשונות במלכות יוון ראשונות. רש"י: יש לנשים חלק מיוחד בנס, לכן נהגו שהנשים לא יעשו מלאכה בזמן שהנרות דולקים 5. וכלה ברחל לאה שרנקה שמרדה בנאצים, (איילה בפולנית) והייתה איילת השחר של השואה, שהרי עוררה את מרד גטו וורשה. אז אם אתם רוצים לחשוף את "ובהיכלו אומר כבוד" של הקב"ה, הנובע מפרסום "יחולל אילות (השחר)" אתם מוזמנים להיחשף* לסיפורה של רחל לאה שרנקה, שעקדה את עצמה ובתה מאיה, כעדה ראשונה בוורשה על הרצח השיטתי שהחל בוילנה, למען כלל ישראל (סיפורה המתומצת בדף ממול) ועוררה בכך את המרד האזרחי הראשון בעולם, כנגד הנאצים, שנבע מהמוסר היהודי "כאיש אחד בלב אחד", וכן "וחמושים עלו בני ישראל ממצרים" וכן "ביד רמה" – הדרך שתמיד בני ישראל יעלו מהגולה תהיה ביד רמה ולא כעבד הנס מפני רבו (הרמב”ן)ב. כך דרכה של הגאולה "למנצח על איילת השחר" (תהילים כ"ב) חז"ל מתייחסים לפס' זה כנבואתו של דוד המלך על אסתר המלכה. "אמר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר?" (מסכת יומא, כ"ט א'). שרנקה דודתי – (איילת/ עפרה בפולנית) הייתה האיילת השחר של השואה, שהרי היא א. עוררה את מרד גטו וורשה בגיל 22 ובצרוף מקרים נדיר "למנצח על איילת השחר" נכתב גם בפרק כ"ב בתהילים. כשם שאיילת השחר מעוררת את האור מהשחר - הזמן השחור ביותר של הלילה, כך שרנקה עוררה את אור התקווה בזמן השחור ביותר של ההיסטו־ ריה ב. שלא לדבר ששרנקה היה הכינוי המחתרתי שלה ושמה באמת היה רחל לאה וכבר הובא במסכת מגילה ש"תוקפו" – עוצמתו של מרדכי היהודי היה מעצם מוצאו שילוב של רחל ולאה (מסכת מגילה י"ט).


ג. סיפור על “יגעתי (10 שנים) ומצאתי תאמין” זה קטע מדהים עשר שנים אני הולך אם השאלה עם דודתי הייתה נורמלית בכך שהיא מסרה / עקדה את בתה ואת חייה למען הכלל - בעצם חזרתה לגטו וורשה הנצור בנאצים? והתשובה: "אמר רבא אע"פ כן הדר קבלוה בימי אחשוורוש דכתיב קיימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר" (מגילה). "קבלת התורה שקיבלו עליהם ישראל בימי אחשוורוש, הייתה בדרגה גבוהה יותר מאשר קבלת התורה בהר סיני...” בימי אחשוורוש הגיעו (עם ישראל) לאחדות שלמה ומוחלטת ע"י הסכנה האיומה שריחפה על ראש כולם. "להשמיד להרוג ולאבד", כי בשעת הסכנה נשכחים ומתבטלים כל ההקפדות שיש בין אדם לחברו, ומחשבת כל אחד נתונה לכלל כולו, והיא היא שעת האחדות הגמורה, ושעת הכושר לקבלת התורה בשלימות.” ובשואה היתה שעת שמד לפי כל השיטות, ומכאן ששרנקה הייתה נורמלית בהקריבה את עצמה ואת בתה למען כלל ישראל. “שיחות מוסר” הרב חיים ליב שמואלביץ זצק"ל ראש ישיבת מיר


1. לשמר במוזיאון שואה או תקווה עם גטו בריחה את המורשת היהודית בנושא קידוש השם באירוע הכי חשוב במלחמת העולם השניה - מרד גטו וורשה (בשם פרופ גוטמן) להבדיל מהתפיסה הפוליטית המזהמת את אחד מיסודות היהדות "כאיש אחד בלב אחד", וכדי להבין מעלה רוחנית ע"פ חכמינו, ר נחמן וגדולי הסופרים בעולם יש לספר סיפור ולנו יש סיפור מצמרר. 2. כדי שלא ישכחו את השואה והיושרה, לדברי פרופ ישראל גוטמן, מגדולי חוקרי השואה בעולם שהיה עד למרד גטו וורשה ואושוויץ. 3. הפצת סיפורה של שרנקה, עשוי להוביל למציאת של בתה מאיה "כי עוף השמים יוליך את הקול" (קהלת י כ). 4. הפצת סיפורים של ניצולי שואה שמוסדות פוליטיים ומוזיאונים מצנזרים. 5. חיזוק המוזיאון שהקמנו בירושלים "שואה או תקווה עם גטו בריחה" כאופציה להנצחת שמות הנספים. 6. ריכוז הכתבות הרבות המעידות על הסיפור הבלתי יאמן של שרנקה.

שלושה עדים המעידים על סיפורה הלא יאומן של שרנקה 1. עליזה ויטיס שומרון 2. פרופ ישראל גוטמן 3. פרופ מתיתיהו מינץ מלבד ספרים החל משנת 1946 המספרים את הסיפר וכן המצבה במילא 18, בוורשה ששם חקוק שמה עם עוד 50 לוחמים - רחל זילברברג. ועוד הוכחה מצולמת לאמיתות הסיפור בסוף אתר זה

"המצווה העליונה" המלווה את האתר היא: פדיון שבויים של מאיה שהוקרבה למען כל ישראל ואנו יודעים שהיא נחטפה. על חשיבותה של מצוות פדיון שבויים ניתן ללמוד מהשורות הבאות: שולחן ערוך יורה דעה רנ"ב: סעיף א. פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן ואין מצוה גדולה כפדיון שבויים הילכך לכל דבר מצוה שגבו מעות בשבילו יכולים לשנותן לפדיון שבויים סעיף ג: כל רגע שמאחר לפדות השבויים היכא דאפשר להקדים הוי כאילו שופך דמים.

שמונה מצוות במצווה אחת - פדיון שבויים לפי הרמב"ם: 1. הרי זה עובר על "אל תאמץ את לבך" 2. "ואל תרים את ידיך" 3. ו"אל תרים ידיים" עמוד על דם חברך" 4. ו"לא נרד בקושי לנגד עיניך" 5. ובטל את מצוות "פתח בו יד" 6. ומצוות "ויחי אחיך עמך" ז. . "ואהבת לחברך כמוך" 8. "והצל נלקח למות" ועוד הרבה דברים כאלה. ואין לך מצווה גדולה כמו פדיון שבויים. רמב"ם, מתנות לעניים מקור המצווה.

מקור המצווה: הקב"ה גאל גם את עם ישראל כשהיו שבויים במצרים.מוזמנים לסיור מרתק, השקפה, היסטוריה, אמנות ויצירתיות עם מלווה צמוד שיפרוש עם כניסתכם לאתגר של הגטו בריחה, בירושלים


24 views0 comments

Comentários


bottom of page