• code2hope

שורש המילה ער מלשון נעורות מלווה את כל אתרי, כי זה הניסיון של האדם בתמציתיות, או שנכנעים לכח המשיכה

או שמורדים ומתנערים לעבר התקווה, כי מטוס שלא ממריא נופל, אז שימו גז ותתלהבו מזה שקמתם הבוקר, כי יש כאלו שלא...


איך שורש וההטייה של השורש ער, מלווה את אתרי לאורכו ורוחבו? ההטיה צבועה במספר צבעים, להבדיל משאר המילים שלא, וזה מזכיר את הנער שנעור להבדיל מהזקן הנרגן, שבא עם תפיסת עולם, ראיתי ושמעתי הכל, וזאת טעות כי כל רגע זה רגע חדש שלא היה ולא יהיה...


לדוגמא:ובהיסטוריה הדוגמא הבולטת ביותר, הייתה של מרד גטו וורשה, כי שם מרדו רק הנערים, שהרי הבוגרים התנגדו למרד

15 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מקבץ כתבות שהופיעו בתקשורת בטוך של מספר ימים (מלבד כתבות רבות אחרות) למה? כי זה סיפור אהבה והקרבה

העדות: מקבץ כתבות שהופיעו בתקשורת בטוך של מספר ימים (מלבד כתבות רבות אחרות) למה? כי זה סיפור אהבה והקרבה, מעניין שהוא לא מובן בשכל, וכשיש עומק שמדבר על הלב הוא יוצר דרך לסקרנות... 1. החשיפה בחדשות בט