שורש המילה ער מלשון נעורות מלווה את כל אתרי, כי זה הניסיון של האדם בתמציתיות, או שנכנעים לכח המשיכה

או שמורדים ומתנערים לעבר התקווה, כי מטוס שלא ממריא נופל, אז שימו גז ותתלהבו מזה שקמתם הבוקר, כי יש כאלו שלא...


איך שורש וההטייה של השורש ער, מלווה את אתרי לאורכו ורוחבו? ההטיה צבועה במספר צבעים, להבדיל משאר המילים שלא, וזה מזכיר את הנער שנעור להבדיל מהזקן הנרגן, שבא עם תפיסת עולם, ראיתי ושמעתי הכל, וזאת טעות כי כל רגע זה רגע חדש שלא היה ולא יהיה...


לדוגמא: